Your search returned 46 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ochrona i zarządzanie środowiskiem. T. 1, Podstawy ochrony środowiska w aspekcie zagrożeń / Zdzisław Małecki ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2000. Other title: Podstawy ochrony środowiska w aspekcie zagrożeń.Availability: Copies available for loan: [M-003965] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ochrona i zarządzanie środowiskiem. T. 2, Elementy zarządzania środowiskiem naturalnym / Zdzisław Małecki ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2000. Other title: Elementy zarządzania środowiskiem naturalnym.Availability: Copies available for loan: [M-045535] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Leksykon ochrony środowiska ze słownikami polsko-angielskim, angielsko-polskim, polsko-niemieckim, niemiecko-polskim / [oprac. pod kier. Marka Maciejowskiego ; przez zespół w składzie Witold Lenart et al.]. Publisher: Gdańsk : Fundacja "Ecobaltic", 1995. Availability: Copies available for loan: [M-093555] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych / Tomasz Żylicz. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045542] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ochrona środowiska : suplement / Wojciech Radecki. Publisher: [Warszawa] : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, [2002]. Availability: Copies available for loan: [M-043938] (2).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania / Stanisław Czaja, Agnieszka Becla. Edition: Wyd. 2, popr. i rozsz.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078145] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Zarządzanie środowiskowe / Witold Nierzwicki. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003989] (2).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Problemy współczesnej cywilizacji i ekologii / Wacława A. Godlewska-Lipowa, Janusz Y. Ostrowski. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-080167] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej : podstawy instytucjonalne i programowe / Alicja Lisowska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-077291] (2).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Mikroorganizmy w ochronie środowiska / Mieczysław K. Błaszczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050187] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekologia ogólna / Stanisław Wiąckowski. Edition: Wyd. 2 uaktualnione i rozsz.Publisher: Bydgoszcz ; Kielce : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-052501] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Życie i ewolucja biosfery : podręcznik ekologii ogólnej / January Weiner. Edition: Wyd. 2 popr. i unowocześnione, 3 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-052549] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ochrona przyrody / [red. tomu Mirosław Gwiazdowicz]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061668] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Logistyka zwrotna = Reverse logistics / Jacek Szołtysek. Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2009. Other title: Reverse logistics.Availability: Copies available for loan: [M-056556] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Między ochroną przyrody a gospodarką - bliżej ochrony : konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce = Between nature protection and economy - closer to protection : Man-nature conflicts in the areas protected by law in Poland / red. Adam Hibszer, Józef Partyka ; Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki, Ojcowski Park Narodowy. Publisher: Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki ; Ojców ; Ojcowski Park Narodowy, 2005. Other title: Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce | Between nature protection and economy - closer to protection : Man-nature conflicts in the areas protected by law in Poland.Availability: Copies available for loan: [M-077397] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Lists:
Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej w warunkach wielkoskalowych skażeń środowiska : poradnik / Stanisław Rabiej. Publisher: Leszno : Stanisław Rabiej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-096803] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Problemy w ochronie środowiska w województwie opolskim w latach 2010-2020 : monografia / autorzy: Wojciech Rogala [et al.]. Publisher: Opole : ATMOTERM, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-078451] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Realizacja "Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032" w praktyce - raport / [red. i oprac.: Beata Buchner] ; Federacja Zielonych Gaja. Publisher: Szczecin : Drukarnia Drucker, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-079144] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Prawna ochrona przyrody w Polsce, Czechach i Słowacji : studium prawnoporównawcze / Wojciech Radecki. Edition: Stan prawny na dzień 29 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091052] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Absorpcja innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie / Agnieszka Leszczyńska. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
  Checked out (1).
Wielkoskalowe skażenia promieniotwórcze środowiska : monitoring, ochrona, modele i odniesienia / Stanisław Rabiej. Publisher: Warszawa ; Leszno : Stanisław Rabiej, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-096802] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Environmental health / Dade W. Moeller. Edition: 3rd ed.Publisher: Cambridge ; London : Harvard University Press, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-103821] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Understanding environmental pollution / Marquita K. Hill. Edition: 3rd ed., 7th print.Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-050192] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekologia - żywność - zdrowie : I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Przemyśl 9-10 grudnia 2005 / [kom. org. Edward Smyk et al.] ; Wyższa Szkoła Gospodarcza. Publisher: Przemyśl : WSG, 2005. Other title: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Przemyśl, 1 | I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ekologia - żywność - zdrowie", Przemyśl 2005.Availability: Copies available for loan: [M-008678] (2).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Edukacja ekologiczna oraz determinanty rozwoju regionalnego i bezpieczeństwa biznesu w jednoczącej się Europie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Słupsk, 22-24 X 2004 / red. nauk. Eugeniusz Janowicz ; Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku. Publisher: Słupsk : WSZ : Fundacja Pro Pomerania - Zamek Książąt Pomorskich, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-003691] (5).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Program ochrony środowiska województwa małopolskiego na lata 2005-2012 / [aut. Jadwiga Pauli-Wilga et al.]. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Środowiska i Rozwoju Wsi, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003694] (4).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ochrona biosfery / Bazyli Poskrobko, Tomasz Poskrobko, Katarzyna Skiba. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-003696] (5).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekologia wyrobów : jakość, cykl życia, projektowanie / Wacław Adamczyk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-048296] (3).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Systemy zarządzania jakością i środowiskiem / pod red. Tadeusza Borysa i Piotra Rogali ; Piotr Białowąs [et al.]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-003699] (5).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Podręcznik gospodarki odpadami : teoria i praktyka / Bernd Bilitewski, Georg Härdtle, Klaus Marek ; [tłumaczenie na język polski: Bronisław Bartkiewicz, Ewa Lisicka, Wojciech Przywecki]. Edition: Wydanie II.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Seidel-Przywecki", 2006. Other title: Abfallwirtschaft - Handbuch für Praxis und Lehre.Availability: Copies available for loan: [M-055300] (2).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).

Powered by Koha