Your search returned 133 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kwalifikowanie przedsięwzięć do oceny oddziaływania na środowisko : teoria i praktyka na podstawie wyników monitoringu procesów inwestycyjnych w Karpatach / [treść raportu oprac. Alina Kula, Rafał T. Kurek, Krzysztof Okrasiński]. Publisher: Bystra : Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Gospodarka ekologiczna : na miarę Ziemi / Lester R. Brown ; z ang. przeł. Eugeniusz Możejko. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekologia ogólna / Stanisław Wiąckowski. Edition: Wyd. 2 uaktualnione i rozsz.Publisher: Bydgoszcz ; Kielce : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-052501] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ochrona przyrody / [red. tomu Mirosław Gwiazdowicz]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061668] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Zrównoważony rozwój : od utopii do praw człowieka / pod red. Andrzeja Papuzińskiego. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ochrona przyrody w lasach : poradnik dla pracowników Lasów Państwowych / Ryszard Kapuściński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, [2006]. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Raport o oddziaływaniu na środowisko dróg i autostrad : poradnik prawno-metodyczny / Tomasz Nowakowski, Marta Podedworna-Łuczak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Między ochroną przyrody a gospodarką - bliżej ochrony : konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce = Between nature protection and economy - closer to protection : Man-nature conflicts in the areas protected by law in Poland / red. Adam Hibszer, Józef Partyka ; Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki, Ojcowski Park Narodowy. Publisher: Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki ; Ojców ; Ojcowski Park Narodowy, 2005. Other title: Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce | Between nature protection and economy - closer to protection : Man-nature conflicts in the areas protected by law in Poland.Availability: Copies available for loan: [M-077397] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Lists:
Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne bariery rozwoju zrównoważonego / Adam T. Kowalewski ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Czystsza produkcja i zrównoważone technologie / Ryszard Nowosielski. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Użytki ekologiczne w terenach górskich / Stanisław Jagła [et al. ; red. nauk. Stanisław Jagła, Andrzej Misztal] ; Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie. Publisher: Falenty ; Kraków : Wydaw. IMUZ, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Użytki ekologiczne Wyżyny Małopolskiej / Ryszard Kostuch [et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Responsibility in the supply chain : interorganisational management of environmental and social aspects in the supply chain : case studies form the textile sector / Beatrice Kogg. Publisher: Lund : The International Institute of Industrial Environmental Economics - Lund University, 2009. Other title: Interorganisational management of environmental and social aspects in the supply chain.Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
An emerging product approach in environmental law : incorporating the life cycle perspective / Carl Dalhammar. Publisher: Lund : The International Institute of Industrial Environmental Economics - Lund University, 2007. Other title: Incorporating the life cycle perspective.Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ptasie ostoje / Antoni Marczewski, Michał Maniakowski. Publisher: Warszawa : CARTA BLANCA, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Perspektywy ekologii człowieka / Stanisław Zięba ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ochrona środowiska przyrodniczego / Bożena Dobrzańska, Grzegorz Dobrzański, Dariusz Kiełczewski ; red. nauk. Grzegorz Dobrzański. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 (2008). Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Badania geograficzne w poznawaniu środowiska / red. Zdzisław Michalczyk ; Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Publisher: Lublin : Wydaw. UMCS, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Extending the environmental focus to supply chains : ISO 14001 as an inter-organizational tool? / Dagmara Nawrocka. Publisher: Lund : The International Institute of Industrial Environmental Economics - Lund University, 2009. Other title: ISO 14001 as an inter-organizational tool?.Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Rekultywacja leśna terenów wyrobisk po eksploatacji piasków podsadzkowych na przykładzie kopalni "Szczakowa" : monografia / Marcin Pietrzykowski, Wojciech Krzaklewski. Publisher: Kraków : Uniwersytet Rolniczy. Wydział Leśny. Katedra Ekologii Lasu, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Zarządzanie rozwojem : aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne : praca zbiorowa / pod red. Barbary Piontek i Franciszka Piontka. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2007. Other title: Development management : social, economic and ecological aspects.Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Lists:
Rozwój : godność człowieka - gospodarowanie - poszanowanie przyrody : księga pamiątkowa prof. zw. dr hab. Franciszka Piontka / [red. Barbara Piontek, Wojciech Piontek]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Podstawy biotechnologii środowiskowej - trendy, badania, implementacje : praca zbiorowa / [pod red. Sebastiana Żabczyńskiego]. Publisher: Gliwice : Katedra Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekologia : przewodnik Krytyki Politycznej / [Ulrich Beck et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Krytyki Politycznej", 2009. Other title: Ekologia : Krytyka Polityczna.Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej w warunkach wielkoskalowych skażeń środowiska : poradnik / Stanisław Rabiej. Publisher: Leszno : Stanisław Rabiej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-096803] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce / red. nauk. Jakub Kronenberg i Tomasz Bergier ; aut. Tomasz Bergier [et al.]. Publisher: Kraków : Fundacja Sendzimira, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-097847] (2).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Działalność gospodarcza a procesy przyrodnicze / Artur Michałowski. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Wielkie katastrofy / Nadieżda Jonina, Michaił Kubiejew ; przeł. Małgorzata Leczycka. Publisher: Warszawa : Bellona, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Podstawy biotechnologii środowiskowej - trendy, badania, implementacje : [praca zbiorowa]. Cz. 2 / [pod red. Sebastiana Żabczyńskiego]. Publisher: Gliwice : Katedra Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Największe katastrofy w dziejach świata / Rodney Castleden ; przeł. z ang. Bogusław Solecki. Publisher: Warszawa : Bellona, cop. 2009. Other title: Natural disasters that changed the world.Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).

Powered by Koha