Your search returned 32 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacja skazanych : poradnik dla kuratorów sądowych / Jerzy Kamiński, Stanisław Milewski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1975. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Lists:
Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji / red. nauk. Sylwester Bębas. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Podkultura więzienna : wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej / Sławomir Przybyliński. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Przez kraty do zrozumienia / Grzegorz A. Kaczor. Publisher: Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich : propozycje prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pedagogów oraz rozwój więziennictwa do połowy XX wieku / Danuta Raś. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. Other title: O poprawie winowajców....Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Więzienie i co dalej / Aleksandra Szymanowska. Publisher: Warszawa : "Żak", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego ; Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Uniwersytet Warszawski, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji / praca pod red. Anny Kieszkowskiej ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach ; Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. Publisher: Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 2008. Other title: Dilemmas of contemporary prophylaxis and rehabilitation.Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054482] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski : (studium penitencjarno-pedagogiczne) / Henryk Machel. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-054512] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Nauczyciel i uczeń w wybranych systemach penitencjarnych Europy Środkowej / Dariusz Widelak. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Więźniowie "niebezpieczni" - ukryty świat penitencjarny / Sławomir Przybyliński. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Leksykon resocjalizacji / Anetta Jaworska. Publisher: Kraków : Impuls, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-113091] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Wywieranie wpływu społecznego w warunkach izolacji więziennej / Zbigniew Nowacki. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-098860] (1).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacja penitencjarna - aktualne wyzwania i rozwiązania / pod red. Amadeusza Krause, Sławomira Przybylińskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacyjna rola kapelana więziennego w polskim systemie penitencjarnym : analiza pedagogiczna / Kazimierz Pierzchała. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / Sylwester Bębas, Wioleta Adamczyk-Bębas. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Education in Prison : studying through distance learning / Emma Hughes. Publisher: Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie / pod red. Sławomira Przybylińskiego. Publisher: Kraków : Impuls, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego : między diagnozą a działaniem / Irena Dybalska. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, [post 2011]. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Ośrodki przystosowania społecznego : teoria i praktyka / Marek R. Kalaman ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej i melioratywnej / red. nauk. Mariusz Snopek. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Oxford textbook of correctional psychiatry / edited by Robert L. Trestman, Kenneth L. Appelbaum, Jeffrey L. Metzner. Publisher: Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2015. Other title: Textbook of correctional psychiatry | Correctional psychiatry.Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Patologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji i resocjalizacji penitencjarnej / Dariusz Sarzała. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-107105] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
  Checked out (1).
Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce / pod red. nauk. Moniki Marczak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-085706] (4).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Lists:

Powered by Koha