Your search returned 28 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji / praca pod red. Anny Kieszkowskiej ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach ; Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. Publisher: Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 2008. Other title: Dilemmas of contemporary prophylaxis and rehabilitation.Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Teoretyczny model wychowania resocjalizującego w środowisku otwartym / Angelika Paszkiewicz. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie / Robert Opora ; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-100767] (1).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1 / pod red. nauk. Anny Kieszkowskiej. Publisher: Kraków : Impuls, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Lists:
Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Lists:
Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Leksykon resocjalizacji / Anetta Jaworska. Publisher: Kraków : Impuls, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-113091] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / Sylwester Bębas, Wioleta Adamczyk-Bębas. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Zdzisława Bartkowicza i Andrzeja Węglińskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Anachronizm i aktualność : idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność / Mariusz Sztuka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja = Social prevention and resocialization / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. Other title: Social prevention and resocialization.Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym / Ewa Wysocka. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacja wobec tajemnicy zła / red. Krzysztof Biel i Mariusz Sztuka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Diagnostyka resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia / pod red. Anny Wojnarskiej. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji / pod red. Elżbiety Łuczak, Sławomira Przybylińskiego, Joanny Żeromskiej-Charlińskiej. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo UWM, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacja : teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań / Kazimierz Pospiszyl. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-111036] (4).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce / pod red. nauk. Moniki Marczak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-085706] (4).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza " Impuls", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057637] (5).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Lewickiej. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-102668] (1).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
  Checked out (1).
Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodwskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-100827] (3).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości / Zdzisław Bartkowicz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2013. Availability: Copies available for loan: [M-100818] (3).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085710] (8).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085715] (8).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
  Checked out (1).
Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne / Lesław Pytka. Edition: Wyd. 6 popr. i rozszerz.Publisher: Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-111038] (5).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
  On hold (1).

Powered by Koha