Your search returned 79 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych : socjologiczna analiza interakcji grupowych / Piotr Chomczyński. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Innowacje resocjalizacyjne / red. nauk. Wiesław Ambrozik, Anna Dąbrowska. Publisher: Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, [2014]. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-096779] (1).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych / pod redakcją Grażyny Miłkowskiej, Ernesta Magdy. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacja : teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań / Kazimierz Pospiszyl. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-111036] (4).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich / red. nauk. Anna Sajdak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-085251] (4).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054482] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski : (studium penitencjarno-pedagogiczne) / Henryk Machel. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-054512] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich / Marian Kalinowski. Publisher: Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-064306] (3).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce / pod red. nauk. Moniki Marczak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-085706] (4).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Lists:
Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne / Monika Szpringer. Publisher: Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-064771] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech / Justyna Kusztal. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
  Checked out (1).
Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodwskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-100827] (3).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Leksykon resocjalizacji / Anetta Jaworska. Publisher: Kraków : Impuls, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-113091] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości / Zdzisław Bartkowicz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2013. Availability: Copies available for loan: [M-100819] (1).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
  Checked out (2).
Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy dla dziewcząt w Falenicy : 1959-2014 : monografia placówki / red. nauk. Tadeusz Graca, Krzysztof Dziurzyński ; wprow. Marek Konopczyński. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Oxford textbook of correctional psychiatry / edited by Robert L. Trestman, Kenneth L. Appelbaum, Jeffrey L. Metzner. Publisher: Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2015. Other title: Textbook of correctional psychiatry | Correctional psychiatry.Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Patologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji i resocjalizacji penitencjarnej / Dariusz Sarzała. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-107105] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
  Checked out (1).
Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza " Impuls", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057637] (5).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Profilaktyczny wymiar działalności rodzinnych kuratorów sądowych / Beata Zinkiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-098821] (8).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (2).
  Checked out (2).

Powered by Koha