Your search returned 208 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Księga 10-lecia : uczelnie niepaństwowe w Polsce / [red. nauk. Józef Szabłowski]. Publisher: Warszawa : Perspektywy Press, 2001. Other title: Księga dziesięciolecia.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli : założenia i metody edukacji nauczycielskiej / Henryka Kwiatkowska. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Pedagogika waldorfska w teorii i praktyce / Jadwiga Wasiukiewicz. Edition: Wyd. 2 poszerz. i uzup., dodr.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049145] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Problemy współczesnej edukacji : dekonstrukcja polityki oświatowej III RP / Bogusław Śliwerski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-067812] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Rynek uczelni niepublicznych w Polsce / Marcin Geryk. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Prawo akademickie II Rzeczypospolitej : źródła i wskazówki / Jarosław Jastrzębski. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Naukowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS : przewodnik dla użytkowników. Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2009. Other title: ECTS Users' Guide.Availability: Copies available for loan: [M-081928] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Proces Boloński : to już 10 lat / Andrzej Kraśniewski. Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091234] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Rola uczelni w regionie / Anna Marszałek. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Pedagogia gimnazjum : polskie gimnazjum - tradycja i teraźniejszość / Krystyna Chałas. Publisher: Dzierżoniów : Wydawnictwo ALEX, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Klucz do efektywności nauczania : poradnik dla nauczycieli / Hanna Hamer. Edition: Wyd. 2 (rozszerz.).Publisher: Warszawa : Veda Agencja Wydawnicza, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Pełno(s)prawny student. 2 / [red. Halina Waszkielewicz]. Publisher: Kraków : Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Wybrane zagadnienia i problemy z pedeutologii / Henryk Budzeń. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Jakość zarządzania w szkołach wyższych / Tadeusz Wawak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-099457] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
System wynagradzania nauczycieli / Krzysztof Lisowski. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Szkoła, która [się] uczy. Część 2, Przywódca w organizacji opartej na wiedzy / Mariusz Dobijański. Publisher: Siedlce : Wydawnictwa Cyfrowe Marlab IT, cop. 2015. Other title: Przywódca w organizacji opartej na wiedzy.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Szkoła, która [się] uczy. Część 1, Organizacja i zarządzanie w oświacie / Mariusz Dobijański. Publisher: Siedlce : Wydawnictwa Cyfrowe Marlab IT, cop. 2015. Other title: Organizacja i zarządzanie w oświacie.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Znaczenie oceniania w przebiegu życia / Krzysztof Zajdel. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Scholiology : the general study of school / Józef Kuźma. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Kształcenie nauczycieli : modele, tendencje, wyzwania wielokulturowej rzeczywistości : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Żmijewskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Przemiany szkolnictwa wyższego u progu XXI wieku / pod red. Zbigniewa P. Kruszewskiego ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Publisher: Płock : Wydaw. Naukowe Novum, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. T. 2 / pod red. Alicji Anny Kotusiewicz. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-075864] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Nauczyciel : teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli / Allen T. Pearson ; tł. Andrzej Janowski, Maciej Janowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. Other title: Teacher.Availability: Copies available for loan: [M-100698] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli / Zbigniew B. Gaś. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej / pod red. Mariana Ochmańskiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-047980] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku / Urszula Świętochowska. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-003635] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce : wyzwania w świetle transformacji systemowej / pod red. Bronisława Misztala. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Uczelnie niepaństwowe w procesie rozwoju państwa polskiego : materiały z konferencji w dniu 17 grudnia 2001 w Warszawie / [red. Marian Szczęśniak, Małgorzata Wieteska-Rostek] ; Stowarzyszenie Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych. Publisher: Warszawa : Przedsiębiorstwo Wydawnicze "LAM" : na zlec. SRiZUN, 2002. Availability: Copies available for loan: [MA-006230] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Dyrektor szkoły w roli pracodawcy : poradnik prawno-organizacyjny / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski. Edition: Wyd. 3 zaktual. i uzup.Publisher: Poznań : Wydaw. eMPi², 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela czyli Jak uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. Edition: Wyd. 3 zaktual.Publisher: Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:

Powered by Koha