Your search returned 208 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Nauczanie uniwersyteckie i kształcenie elitarne, Tomaszowice, 18-20 listopada 2017 / pod redakcją Lucjana Suchanka. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Scholiology : the general study of school / Józef Kuźma. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Kształcenie nauczycieli : modele, tendencje, wyzwania wielokulturowej rzeczywistości : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Żmijewskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Edukacja zawodowa w procesach transformacji systemu oświaty w Polsce / Waldemar Furmanek, Jolanta Lenart, Aleksander Piecuch. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Efektywne zarządzanie kosztami publicznych szkół wyższych w Polsce / Daria Moskwa-Bęczkowska. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Kultura szkoły : studium teoretyczno-empiryczne / Urszula Dernowska, Aleksandra Tłuściak-Deliowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. Availability: Copies available for loan: [M-113974] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 1 / Julian Piotr Sawiński. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku / Urszula Świętochowska. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-003635] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Amerykańskie szkolnictwo od wewnątrz : upadek, oszustwo, dogmaty / Thomas Sowell ; przekł. Jan Sowa. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-003271] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Uczelnie niepaństwowe w procesie rozwoju państwa polskiego : materiały z konferencji w dniu 17 grudnia 2001 w Warszawie / [red. Marian Szczęśniak, Małgorzata Wieteska-Rostek] ; Stowarzyszenie Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych. Publisher: Warszawa : Przedsiębiorstwo Wydawnicze "LAM" : na zlec. SRiZUN, 2002. Availability: Copies available for loan: [MA-006230] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej : stan obecny i planowanie reformy / Ryszard Mosakowski. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2002. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-003077] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej / red. nauk. Danuta Skulicz. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. Other title: Seminarium Dydaktyki Akademickiej, 1.Availability: Copies available for loan: [M-046442] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Zdrowie w edukacji elementarnej : wprowadzenie do konstruowania programów autorskich / red. nauk. Danuta Skulicz. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046501] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej : praca zbiorowa / pod red. Mirosławy Cylkowskiej-Nowak. Publisher: Poznań ; Borówiec : "Wolumin", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005804] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie : 2004/2005 / [zespół red. Jan Pamuła et al. ; tł. Marek Bulanowski]. Publisher: Kraków : Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-037776] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Nauczyciel i uczeń w zmieniającej się szkole : debiuty studenckie : III Bałtyckie Seminarium Studentów / [red. nauk. Adam Wirski, Eugeniusz Piotrowski, Stefan Kokociński] ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna. Publisher: Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2000. Other title: Bałtyckie Seminarium Studentów, 3.Availability: Copies available for loan: [M-022420] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP [Związku Nauczycielstwa Polskiego] w Warszawie. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : "Impuls", 2005. Other title: Pedagogika a środki informatyczne i media.Availability: Copies available for loan: [M-050756] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Nauczyciel w nowej rzeczywistości edukacyjnej / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudziale Łucji Dawid. Publisher: Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-040739] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Twórczy rozwój nauczyciela : praca zespołowa / pod red. Stanisława Juszczyka. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996. Availability: Copies available for loan: [M-034523] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Modernizowanie pedeutologii akademickiej / pod red. Krystyny Duraj-Nowakowej ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Publisher: Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-050336] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej / red. Anna Brzezińska, Jerzy Brzeziński i Andrzej Eliasz ; Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Publisher: Warszawa : Wydaw. SWPS "Academica", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-054270] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
35 lat Wydziału Grafiki ASP w Krakowie / [zespół red. Stanisław Tabisz et al. ; tł. Jan Maciej Głogoczowski]. Publisher: Kraków : ASP. Wydział Grafiki, cop. 2003. Other title: Trzydzieści pięć lat Wydziału Grafiki ASP w Krakowie.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Education goes global! : strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego / Bianka Siwińska. Publisher: Warszawa : Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-083749] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Wychowanie do wolności : pedagogika Rudolfa Steinera : obrazy i relacje z międzynarodowego ruchu szkół steinerowskich / tekst Frans Carlgren ; oprac. plast. Arne Klingborg ; przekł. z jęz. niem. Michał Głażewski. Edition: Wyd. 2 zm. i popr.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
  Checked out (1).
Nauczyciel z pasją : jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy / Christopher Day ; przekł. Tomasz Kościuczuk. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-052551] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Stres w zawodzie nauczyciela / Rudolf Kretschmann [oraz] Kornelia Kirschner-Liss [et al.] ; przekł. Joanna Mink. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Uniwersytet - społeczeństwo - edukacja : materiały konferencji naukowej z okazji X-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 13-14 października 2003 roku / red. nauk. Wiesław Ambrozik, Kazimierz Przyszczypkowski. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092284] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Europejski wymiar edukacji w świetle projektu OBSER - Erasmus : polscy studenci w uczelniach Europy / pod red. Stefanii Szczurkowskiej, Mariusza Łopacińskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday ; [tł. Robert Waliś]. Publisher: Warszawa : K.E. Liber, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-054510] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej / Andrzej Ćwikliński. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005. Other title: Changes in Polish education at the time of globalisation, integration and political and economic transformation.Availability: Copies available for loan: [M-054493] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).

Powered by Koha