Your search returned 40 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Proces rehabilitacji / Józef Sowa. Publisher: Warszawa ; Rzeszów : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / Urszula Bartnikowska, Agnieszka Żyta. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 2007. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Między integracją a wykluczeniem : wybrane problemy edukacji akademickiej osób niepełnosprawnych / pod red. Moniki Struck-Peregończyk i Andrzeja Rozmusa. Publisher: Rzeszów [etc.] : Konsorcjum Akademickie, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Doświadczanie niepełnosprawności w rodzinie / redakcja naukowa Beata Szluz. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy / praca pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. Publisher: Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym / Józef Sowa, Franciszek Wojciechowski. Publisher: Rzeszów : Fosze, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-053931] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / pod red. nauk. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
  Checked out (1).
Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) : szkice metodologiczne / Beata Borowska-Beszta. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / pod red. Jerzego Rottermunda. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : konteksty edukacyjne i prawne / pod red. Zenona Gajdzicy. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych / pod red. Anny Klinik. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym, czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych / pod red. Zenona Gajdzicy. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-066776] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / Grzegorz Szumski. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo APS, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
O trudnej sztuce bycia razem czyli Różne oblicza integracji / pod red. Adama Stankowskiego i Małgorzaty Balukiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
W poszukiwaniu sensu życia : program wychowawczo-terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych ruchowo / Ewelina J. Konieczna. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej i Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz. Publisher: Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych : materiały dla szkolnego doradcy zawodowego / Grażyna Sołtysińska ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Publisher: Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065019] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Inni, a jednak tacy sami : zabawy z niepełnosprawnymi / Johannes Halbig, Reinhard Wehnert ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Panek]. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Moja wędrówka : refleksje studentów i wykładowców UJ o chorobie psychicznej i studiowaniu / [opieka redakcyjna Ireneusz Białek [et al.] Publisher: Kraków : Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-092447] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym / Janusz Kirenko, Monika Parchomiuk. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Studenci niewidomi i słabowidzący - poradnik dla wyższych uczelni : adaptacja materiałów informacyjnych / [aut. Henryk Rzepka]. Publisher: Kraków : Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej : źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej / pod red. Barbary Gąciarz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / pod red. Jerzego Rottermunda. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Anny Klinik. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - idee, koncepcje, badania / pod red. Zenona Gajdzicy. Publisher: Kraków : Impuls ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Rehabilitacja edukacyjna w zarysie : ujęcie systemowe / Józef Sowa, Franciszek Wojciechowski. Publisher: Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Integralny model rewalidacji na podstawie "Doświadczenia dzieła Lasek" : w świetle chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej / Józef Placha. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012. Other title: Integral model of revalidation based on the "Laski work experiences".Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Psychospołeczna adaptacja osób z niepełnosprawnością ruchową w okresie dorosłości / Piotr Majewicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).

Powered by Koha