Your search returned 22 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusza Pilch. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Polska pedagogika społeczna w latach 1945-2003 : wybór tekstów źródłowych. T. 1 / Mariusz Cichosz [aut. wyboru]. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Polska pedagogika społeczna w latach 1945-2003 : wybór tekstów źródłowych. T. 2 / Mariusz Cichosz [wybór]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna / Elżbieta Gaweł-Luty ; Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Publisher: Szczecin : Pedagogium - Wydaw. OR TWP, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Wielorakość kultur w dyskursie pedagogiki społecznej / Stanisław Kawula. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Epistheme, 2008. Other title: Multiplicity of cultures in the social pedagogy's discourse.Availability: Copies available for loan: [M-080228] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika (w) pracy socjalnej / Ewa Kantowicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Aksjologiczne podstawy pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej : przykład zastosowania interpretacji hermeneutycznej / Bohdan Cyrański. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Funkcje pedagogiki społecznej : praca socjalna i kulturalna / Aleksander Kamiński. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-046464] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna : kręgi poszukiwań / pod red. Anny Przecławskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Żak", 1996. Availability: Copies available for loan: [M-003090] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna : tradycja, teraźniejszość, nowe wyzwania / pod red. Edmunda Trempały i Mariusza Cichosza. Publisher: Olecko : Wszechnica Mazurska, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003097] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / koncepcja i red. nauk. Stanisław Kawula. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003100] (6).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna / Ryszard Wroczyński. Edition: Wyd. 3 rozsz. i zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-066871] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna - pytania o XXI wiek : pamięci Profesora Ryszarda Wroczyńskiego / red.: Anna Przecławska, Wiesław Theiss. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-040667] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna w służbie rodzinie : (aspekt pomocowy, kulturowy, wychowawczy) : III Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. T. 1 / red. nauk. Krzysztof Gąsior, Tadeusz Sakowicz ; Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-053959] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna w służbie rodzinie : (aspekt marginalizacyjny, resocjalizacyjny i psychologiczny) : III Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. T. 2 / red. nauk. Krzysztof Gąsior, Tadeusz Sakowicz ; Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-053960] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności / Andrzej Radziewicz-Winnicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-102670] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika w społeczeństwie - społeczeństwo w pedagogice : księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Modrzewskiemu w 70. rocznicę urodzin / pod redakcją Agaty Matysiak-Błaszczyk i Ewy Włodarczyk ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna : zarys problematyki / Mariusz Cichosz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. Availability: Copies available for loan: [M-114047] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. 1 / Ewa Marynowicz-Hetka. Edition: Wydanie I, 3 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-114199] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. 2, Debata / redakcja naukowa Ewa Marynowicz-Hetka. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-114201] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. Edition: Wyd. 2 rozsz. i popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1995. Availability: Copies available for loan: [M-003250] (12).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik. Publisher: Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA (ASPRA-JR F.H.U.), 2018. Other title: Education sciences and social preventive measures : new challenges, contexts, problems | Pädagogik und soziale Prävention : neue Herausforderungen, Zusammenhänge, Probleme.Availability: Copies available for loan: [M-114163] (6).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).

Powered by Koha