Your search returned 12 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rodzina i szkoła wobec przemocy / red. nauk. Tadeusz Sakowicz ; Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Wydaw. "Jedność", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-104473] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przemoc w szkole : jak ją ograniczać : poradnik dla rodziców i pedagogów / Ken Rigby ; przekł. Robert Mitoraj. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. Other title: Children and bullying.Availability: Copies available for loan: [M-100800] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Raport roczny programu "Szkoła bez przemocy" 2010 = Annual report of the social program "School without violence" 2010. Publisher: Warszawa : Profile, 2010. Other title: Szkoła bez przemocy | School without violence | Annual report of the social program.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011. Other title: Systemowe rozwiązywanie problemu przemocy i agresji w szkole.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przemoc w szkole : metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja / Tomasz Garstka [et al.]. Publisher: Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem / Monika Zielińska. Publisher: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Zastraszanie i przemoc szkolna : profilaktyka : podręcznik dla nauczyciela / red. nauk. Monika I. Dąbkowska, Mirosław R. Dąbkowski ; Europejski Międzypaństwowy Program "Daphne". Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Bezpieczna szkoła : założenia i realia / pod red. Tadeusza Gracy. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007457] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007361] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ; tł. Małgorzata Guzowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Other title: Bullying in different contexts..Availability: Copies available for loan: [M-103052] (5).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).

Powered by Koha