Your search returned 116 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Nieletnie : niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne? / Dagmara Woźniakowska-Fajst. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Zagadnienia patologii społecznej : praca zbiorowa / pod redakcją Adama Podgóreckiego. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Deviant behavior / Erich Goode. Edition: 9th ed., intern. ed.Publisher: Boston [etc.] : Pearson, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Mechanizmy przemocy w rodzinie : z pokolenia na pokolenie / Agnieszka Widera-Wysoczańska. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-082457] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Raport roczny programu "Szkoła bez przemocy" 2010 = Annual report of the social program "School without violence" 2010. Publisher: Warszawa : Profile, 2010. Other title: Szkoła bez przemocy | School without violence | Annual report of the social program.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Suicydologia / Brunon Hołyst. Edition: Wydanie 2 zmienione i rozszerzone.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przemoc wobec dzieci : zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych / oprac.: Alicja Pacewicz ; [aut.: Agata Godlewska [et al.]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przemoc stosowana przez kobiety : studium kryminologiczne / Marian Cabalski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich dziewcząt / Joanna Stanisława Nowak. Publisher: Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Narkotyki, narkomania - podstawy wiedzy / Jacek Wrona. Edition: Wyd. 2.Publisher: Częstochowa : Drukarnia COLONEL, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Polska odwraca oczy / Justyna Kopińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-104265] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Agresja i przemoc we współczesnym świecie : ogólnopolska konferencja, Kraków 20-22 kwietnia 1998 r. T. 2, Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 1998. Other title: Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych.Availability: Copies available for loan: [M-104641] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : [diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela]. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005576] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007457] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Agresja i przemoc / Robert Borkowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przepis na chuligana : publikacja dla dorosłych : stosować codziennie / Maciej Kwaśniewski, Marek Lubaś-Harny. Publisher: Kraków : "Le-tic", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063917] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Samoniszczenie : samobójstwo, alkoholizm, narkomania / Maria Jarosz. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / Clive R. Hollin, Deborah Browne, Emma J. Palmer ; przekł. Ewa Jusewicz-Kalter. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Other title: Delinquency and young offenders.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003641] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-007392] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży / Bronisław Urban. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-085634] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny / Jolanta Maria Wolińska. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Samobójstwo : studium z socjologii / Émile Durkheim ; przekł. Krzysztof Wakar ; przedm. Antoni Sułek ; red. nauk. Elżbieta Tarkowska. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Samobójstwa nieletnich i młodocianych : rozmiary, uwarunkowania, profilaktyka / pod red. nauk. Brunona Hołysta ; oprac. Izabela Dziekońska-Staśkiewicz, Antoni Strzałkowski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102674] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Kazirodztwo : rodzice w roli sprawców / Maria Beisert. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-074436] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-102064] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Samobójstwo : przypadek czy konieczność / Brunon Hołyst. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1983. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Człowiek a patologie społeczne / Kazimierz Pierzchała, Czesław Cekiera. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, [ca 2008]. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Rodzina i szkoła wobec przemocy / red. nauk. Tadeusz Sakowicz ; Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Wydaw. "Jedność", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).

Powered by Koha