Your search returned 117 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. Publisher: Pułtusk : WSH im. Aleksandra Gieysztora ; [Warszawa] : na zlec. wydawcy Oficyna Wydawnicza ASPR-JR, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-110600] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Samobójstwa altruistyczne : formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska / Adam Czabański. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-089669] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
"Samobójstwa wśród młodzieży - wołanie o pomoc" : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej z 22.01.2010. Publisher: Chełm : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydział Zamiejscowy w Chełmie, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-066188] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie : rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich / pod red. nauk. Doroty Iwaniec, Jerzego Szmagalskiego ; [tł. z jęz. ang. Konstancja Stankiewicz]. Edition: Wyd. 1, (dodruk).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-086424] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym / pod red. nauk. Hieronima E. Kubiaka ; [aut.:] Krzysztof Frysztacki [et al.]. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-081780] (10).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (2).
Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ; tł. Małgorzata Guzowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Other title: Bullying in different contexts..Availability: Copies available for loan: [M-103052] (5).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Patologie : praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim]. Edition: [Stan prawny na 3 listopada 2009 r.].Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. Other title: Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Nieobecność społeczna : w poszukiwaniu sensów i znaczeń / red. nauk. Zbigniew Galor, Barbara Goryńska-Bittner ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań / Paweł Migała. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Zrozumieć samobójcę / Rory O'Connor, Noel Sheehy ; przekł. Anna Tanalska-Dulęba. Edition: Wyd. 1 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. Other title: Understanding suicidal behaviour.Availability: Copies available for loan: [M-090434] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-093430] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Samobójstwa : dlaczego teraz? / Maria Jarosz. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-110546] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Agresja i przemoc : współczesne konteksty i wyzwania / red. nauk. Krystyna Barłóg, Ewa Tłuczek-Tadla. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka / red. nauk. Krystyna Barłóg, Ewa Tłuczek-Tadla, Maria Żak. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Profilaktyka społeczna w rodzinie i szkole : wybrane zagadnienia / red. Aneta Skuza, Aneta Pierścińska-Maruszewska, Anna Dąbrowska. Publisher: Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Kids who commit adult crimes : serious criminality by juvenile offenders / R. Barri Flowers. Edition: Transferred to digital print. 2009.Publisher: New York ; Abingdon : Routledge, Taylor & Francis Group, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Youth & crime / John Muncie. Edition: 4th ed.Publisher: London [etc.] : SAGE, 2015. Other title: Youth and crime.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej / redakcja naukowa Hanna Karaszewska, Ewelina Silecka-Marek. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Oblicza patologii zawodowych i społecznych / redakcja naukowa Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie / Magdalena Czub. Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Życie w społeczeństwie ryzyka : nowe obszary zagrożeń i współczesne technologie bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Walancik, Maciej Witkowski ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055808] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (2).
Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter [et al. ; tł.: Agnieszka Basaj, Helena Grzegołowska-Klarkowska, Krzysztof Mazurek]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-102673] (7).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przestępczość nieletnich / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-077289] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (3).

Powered by Koha