Your search returned 114 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
The handbook of gangs / edited by Scott H. Decker and David C. Pyrooz. Edition: 1st impr.Publisher: Chichester : Wiley Blackwell, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Shades of deviance : a primer on crime, deviance and social harm / edited by Rowland Atkinson. Publisher: Abingdon ; New York : Routledge, [dr. 2015]. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Preventing crime : a holistic approach / Tore Bjørgo. Publisher: Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Narkotyki, narkomania - podstawy wiedzy / Jacek Wrona. Edition: Wyd. 2.Publisher: Częstochowa : Drukarnia COLONEL, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Profilaktyka w przestrzeni publicznej. T. 1 / pod red. nauk. Izabeli Bieńkowskiej [et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Nierówności społeczne we współczesnym świecie / pod redakcją Agnieszki Wołk i Anny Potasińskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych : wirtualne grupy samopomocowe / Marta Kondracka-Szala. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Polska odwraca oczy / Justyna Kopińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-104265] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Deviance & deviants : a sociological approach / William E. Thompson and Jennifer C. Gibbs. Publisher: Chichester : Wiley Blackwell, cop. 2017. Other title: Deviance and deviants.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Samobójstwa młodzieży : od szantażu do ostateczności / Agnieszka Malczewska-Błaszczyk. Edition: [Dodruk].Publisher: Rzeszów : Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", [druk 2018], 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Samobójstwa - Polska i świat : wybrane aspekty zagadnienia / Agnieszka Malczewska-Błaszczyk. Publisher: Rzeszów : Pro Carpathia, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Z nienawiści do kobiet / Justyna Kopińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
O polskiej biedzie w latach 1990-2015 : definicje, miary i wyniki / Stanisława Golinowska. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Zaniedbanie dziecka : wybrane aspekty zjawiska / redakcja naukowa Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski. Edition: Wydanie 2.Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Agresja i przemoc we współczesnym świecie : ogólnopolska konferencja, Kraków 20-22 kwietnia 1998 r. T. 1, Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych / red. Józef Kuźma i Zofia Szarota ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 1998. Other title: Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych.Availability: Copies available for loan: [M-040736] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Agresja i przemoc we współczesnym świecie : ogólnopolska konferencja, Kraków 20-22 kwietnia 1998 r. T. 2, Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 1998. Other title: Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych.Availability: Copies available for loan: [M-104641] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : [diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela]. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005576] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007457] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przepis na chuligana : publikacja dla dorosłych : stosować codziennie / Maciej Kwaśniewski, Marek Lubaś-Harny. Publisher: Kraków : "Le-tic", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063917] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / Clive R. Hollin, Deborah Browne, Emma J. Palmer ; przekł. Ewa Jusewicz-Kalter. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Other title: Delinquency and young offenders.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007361] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003641] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-007392] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-040737] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży / Bronisław Urban. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-085634] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-050174] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Samobójstwa nieletnich i młodocianych : rozmiary, uwarunkowania, profilaktyka / pod red. nauk. Brunona Hołysta ; oprac. Izabela Dziekońska-Staśkiewicz, Antoni Strzałkowski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-104483] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. Publisher: Pułtusk : WSH im. Aleksandra Gieysztora ; [Warszawa] : na zlec. wydawcy Oficyna Wydawnicza ASPR-JR, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-110600] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-104473] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).

Powered by Koha