Your search returned 42 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych / Krzysztof Czekaj, Krzysztof Gorlach, Małgorzata Leśniak. Publisher: Warszawa : Interart, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze : pracownicy socjalni i pielęgniarki / pod red. Zofii Kawczyńskiej-Butrym. Publisher: Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pracownik socjalny : wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Alicji Kurcz ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Etos zawodowy pracowników socjalnych : wartości, normy, dylematy etyczne / Anna Olech. Publisher: Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046124] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Profesjonalny wymiar pracy socjalnej / Mariusz Granosik. Publisher: Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054409] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Troska / Judith Phillips ; przeł. Agnieszka Gruba. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2009. Other title: Care.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pomoc Społeczna w Praktyce : fachowy poradnik dla pracowników socjalnych i osób zarządzających placówkami socjalnymi / Olga Filipiak-Wadas [et al.] ; zespół aut. pod red. Jolanty Sobczak oraz Anny Wiśniewskiej-Mucha. Edition: Stan prawny na dzień 15 lipca 2004 r.Publisher: Warszawa : Verlag Dashofer, 2004-. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna i profesjonalizm pedagogiczny : o zarządzaniu humanistycznym: między filozofią edukacji i pedagogiką społeczną / Lech Witkowski ; przedm. Ewa Marynowicz-Hetka. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny : przykład podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach / Izabela Krasiejko. Publisher: Katowice : Śląsk, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach / Jacek Szczepkowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Profesjonalna praca socjalna : nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? / red. nauk.: Krzysztof Piątek, Katarzyna Szymańska-Zybertowicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Superwizja pracy socjalnej : zastosowania i dylematy / pod red. Jerzego Szmagalskiego. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce : między służbą społeczną a urzędem / pod red. Marka Rymszy. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pracownicy socjalni w procesie profesjonalizacji / Marta Łuczyńska. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Dylematy etyczne pracowników socjalnych / pod red. Marty Sokołowskiej. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-092840] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna z seniorami w perspektywie geragogiki / Anna Leszczyńska-Rejchert. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003155] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Uczenie się przez rozwiązywanie problemów w kształceniu pracowników socjalnych : historia pewnej innowacji / Hilary Burgess ; tł. z jęz. ang. Jerzy Szmagalski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Other title: Problem-led learning for social work.Availability: Copies available for loan: [M-003162] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Aksjologia pracy socjalnej - wybrane zagadnienia : pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych / Dorota A. Rybczyńska, Bożena Olszak-Krzyżanowska. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003176] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna jako działanie wychowawcze / Wojciech Mikołajewicz. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-049306] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie : porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów / Aleksander W. Nocuń, Jerzy Szmagalski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046160] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praktyczna nauka pracy socjalnej / Neil Thompson, Martina Osada, Bob Anderson ; tłumaczenie Przemysław Oniszczuk. Edition: Wydanie I.Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Other title: Practice teaching in social work.Availability: Copies available for loan: [M-046885] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pedagogika społeczna i praca socjalna : przegląd stanowisk i komentarze / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Jacka Piekarskiego, Danuty Urbaniak-Zając ; [tł. z niem. Danuta Urbaniak-Zając, tł. z fr. Hanna Kamińska]. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003139] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Kazimiera Wódz. Edition: [Wyd. 2].Publisher: Katowice : Wydaw. "Śląsk", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003119] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Systematyzacja i ocena doświadczeń zawodowych w pracy socjalnej : siatka pytań dla pracowników socjalnych / Pierre Delooz, Manuel-Luis Lopez ; tł. Grażyna Karbowska. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Other title: Systematisation et Evaluation..Availability: Copies available for loan: [M-057742] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Profesje społeczne w Europie : z problemów kształcenia i działania / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka, Antonin Wagner, Jacek Piekarski ; [tł. Anita Gulczyńska, Grażyna Karbowska, Danuta Urbaniak-Zając]. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2001. Other title: European dimensions in training and practice of the social professions | Dimensions européennes de la formation et de la pratique des professions sociales.Availability: Copies available for loan: [M-075812] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Polityka społeczna, służby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w Europie / red. wyd. pol. Maria Kolankiewicz, Anna Zielińska ; tł. Ewa Orlecka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046137] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna : aspekty humanistyczne i pedagogiczne : teoria i praktyka / Andrzej Olubiński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-003202] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Współczesne wyzwania pracy socjalnej / pod red. Jolanty Kędzior i Andrzeja Ładyżyńskiego ; Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR" we Wrocławiu. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046883] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Działanie w kształceniu i pracy socjalnej : analiza podejść / Jean-Marie Barbier ; [współaut. rozdz. 2 i 5 Olga Galatanu] ; tł. Grażyna Karbowska. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054412] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).

Powered by Koha