Your search returned 61 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Istota pracy socjalnej / Zofia Butrym ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii. Publisher: Kraków : ["All"], 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania / Stanisława Golinowska, Irena Topińska ; CASE. Publisher: Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Samotne macierzyństwo i polityka społeczna / pod red. Marka Rymszy. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Ewaluacja : między naukami społecznymi i pracą socjalną / Katarzyna Ornacka. Publisher: Kraków : UJ IS, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046142] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Problemy społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna : wymiar polski i europejski : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Krzyszkowskiego i Ryszarda Majera. Publisher: Częstochowa : Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Słowniczek pracownika pomocy społecznej : niezbędne pojęcia z zakresu pomocy społecznej, psychologii i świadczeń rodzinnych / Anna Dunajska. Publisher: Warszawa : Verlag Dashofer, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna w środowisku lokalnym : praktyczne informacje na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej / Anna Banaszak-Dankowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Verlag Dashofer, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Socjalna Ameryka : o obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych / Krzysztof Frysztacki. Publisher: Kraków : "Nomos", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-065600] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Jak skorzystać z pomocy społecznej / Renata Jęsiak. Edition: Stan prawny na dzień 1 października 2007 r.Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Miłosierdzie i praktyka : społeczne dzieje pomocy człowiekowi / Janusz Radwan-Pragłowski, Krzysztof Frysztacki. Publisher: Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Pomoc Społeczna w Praktyce : fachowy poradnik dla pracowników socjalnych i osób zarządzających placówkami socjalnymi / Olga Filipiak-Wadas [et al.] ; zespół aut. pod red. Jolanty Sobczak oraz Anny Wiśniewskiej-Mucha. Edition: Stan prawny na dzień 15 lipca 2004 r.Publisher: Warszawa : Verlag Dashofer, 2004-. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pomoc społeczna : od klientyzmu do partycypacji / pod red. Ewy Leś ; [IPS UW]. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2002/2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Opieka i pomoc społeczna : dynamika instytucji / Dariusz Zalewski ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, [ca 2007]. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności / pod red. Wiesławy Walc, Beaty Szluz, Izabeli Marczykowskiej. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Politologia, polityka społeczna, praca socjalna : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kamińskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. Other title: Politics, social policy, social work.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej / David Howe ; przekł. Piotr Matela. Publisher: Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2011. Other title: Breef introduction to social work theory.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny : przykład podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach / Izabela Krasiejko. Publisher: Katowice : Śląsk, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Profesjonalna praca socjalna : nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? / red. nauk.: Krzysztof Piątek, Katarzyna Szymańska-Zybertowicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Asystentura w pomocy społecznej : poradnik dla pracowników socjalnych / Anna Dunajska, Daria Dunajska, Beata Klein. Publisher: Warszawa : Verlag Dashöfer, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Superwizja pracy socjalnej : zastosowania i dylematy / pod red. Jerzego Szmagalskiego. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce : między służbą społeczną a urzędem / pod red. Marka Rymszy. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej / red. Agnieszka Hryniewicka ; red. nauk. Joanna Staręga-Piasek ; korekta Marcin Teodorczyk. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, [2011]. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Domy pomocy społecznej w Polsce / Zuzanna Grabusińska. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pomoc społeczna w liczbach 2009 / Agnieszka Hryniewicka ; analiza statystyczna danych: Jan Herbst. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Badania w pomocy społecznej : zastosowanie, metody i narzędzia / Agnieszka Skowrońska. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa / Bogusław Jagusiak. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna z seniorami w perspektywie geragogiki / Anna Leszczyńska-Rejchert. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania w pomocy społecznej / red. nauk. Adam Musielewicz, Anna Rutkowska. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Edukacyjne WERS, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Polityka społeczna, demokracja i praca socjalna / Francesco Villa ; oprac. Maria Bocheńska-Seweryn, Krystyna Kluzowa ; tł. Krystyna Juszkiewicz-Mydlarz. Publisher: Kraków : Instytut Socjologii UJ, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-050374] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wprowadzenie do pracy socjalnej / Rex A. Skidmore, Milton G. Thackeray ; przekł. Tadeusz Stanek. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-047927] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).

Powered by Koha