Your search returned 33 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Jak zapewnić opiekę twoim bliskim / Renata Jęsiak. Edition: Stan prawny na dzień 10 grudnia 2007.Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Osoba z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe / Magda Lejzerowicz, Izabela Książkiewicz. Publisher: Wrocław : Gaskor, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej : przewodnik metodyczny / Lucyna Kozaczuk. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003179] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-085716] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Podręcznik organizatora i kierownika spółdzielni socjalnej / Piotr Radecki, Ewa Brożyna, Piotr Kryjom. Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-046123] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Lucyna Frąckiewicz ; [aut. Lucyna Frąckiewicz et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057296] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych : ocena działań instytucji / Stanisława Golinowska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-057293] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Osoby Niepełnosprawne w Systemie Pomocy Społecznej : praktyczny poradnik przeznaczony dla pracowników socjalnych, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego oraz innych osób aktywnie działających na rzecz osób niepełnosprawnych / zesp. aut. pod red. Lucyny Balcerak i Anity Majchrowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2008-. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Zalecenie nr Rec(2006)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich : plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie : podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015 / Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2008. Other title: Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie | Podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami / Maria Agnieszka Paszkowicz. Publisher: Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 1 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Publisher: Kraków : "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-080753] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Skuteczność lokalnego systemu wsparcia na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych : raport z badań / pod red. Ireny Wóycickiej. Publisher: Warszawa : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065775] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Osoba z niepełnosprawnością : opieka, terapia, wsparcie / pod red. Ditty Baczały, Jacka J. Błeszyńskiego, Marzenny Zaorskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności / Janusz Kirenko. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Stereotypy niepełnosprawności : między wykluczeniem a integracją / Maria Chodkowska [et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Poziom życia osób niepełnosprawnych w okresie transformacji ustrojowej w ich własnej ocenie / Ewa Skrzetuska, Danuta Osik-Chudowolska, Anna Wojnarska. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym / red. nauk.: Hanna Kubiak, Anna Jakoniuk-Diallo. Publisher: Warszawa : "Difin", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wartości w przystosowaniu osób niepełnosprawnych / Mariusz Korczyński. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Taka zwykła codzienność : jakość życia niepełnosprawnych intelektualnie absolwentów zawodowych szkół specjalnych / Hanna Żuraw. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Domy pomocy społecznej w Polsce / Zuzanna Grabusińska. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Niepełnosprawność ruchowa : między diagnozą a działaniem / Paweł Wolski. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Niepełnosprawność - między przemocą a pomocą : diagnoza, terapia, profilaktyka. T. 2 / praca pod red. Bożeny Zawadzkiej, Małgorzaty Orłowskiej, Magdaleny Gościniewicz ; Zakład Pracy Socjalnej i Promocji Zdrowia. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. Publisher: Kielce : Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Polscy niepełnosprawni : od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej / pod red. Barbary Gąciarz i Seweryna Rudnickiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-100633] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Aktywność środowisk osób niepełnosprawnych we współczesnej Polsce / Dorota Żuchowska-Skiba. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-113639] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Niepełnosprawność i zachowania pomocowe w procesie rehabilitacji : analiza jakości pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym / Grzegorz Bręczewski. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, copyright © 2018. Other title: Analiza jakości pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-113479] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Sprawni w życiu codziennym i pracy : Idee wsparcia osób z niepełnosprawnością w praktyce lokalnej / redakcja naukowa Renata Wielgos-Struck, Hubert Kotarski. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).

Powered by Koha