Your search returned 40 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Etos zawodowy pracowników socjalnych : wartości, normy, dylematy etyczne / Anna Olech. Publisher: Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046124] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Portret współczesnego pracownika socjalnego : studium socjologiczne / Dobroniega Trawkowska. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054411] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym a obywatelskością / Tomasz Kaźmierczak. Publisher: Katowice : Śląsk, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054410] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje / Adam Lech. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-054408] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Profesjonalny wymiar pracy socjalnej / Mariusz Granosik. Publisher: Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054409] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu : przegląd wybranych strategii i programów / Dorota Chlebio-Abed. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-107346] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Wprowadzenie do pracy socjalnej / Rex A. Skidmore, Milton G. Thackeray ; przekł. Tadeusz Stanek. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-047927] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Metodyka działania w pracy socjalnej / Cristina de Robertis ; przy współpr. Bernadette Blanc, Françoise Lesimple, Henri Pascal ; tł. Grażyna Karbowska. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Other title: Méthodologie de I'intervention en travail social.Availability: Copies available for loan: [M-003190] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych / wyb. i oprac. Wanda Badura-Madej. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
  Checked out (1).
Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003155] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Uczenie się przez rozwiązywanie problemów w kształceniu pracowników socjalnych : historia pewnej innowacji / Hilary Burgess ; tł. z jęz. ang. Jerzy Szmagalski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Other title: Problem-led learning for social work.Availability: Copies available for loan: [M-003162] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna : zawód, który dodaje sił. 1 / Brenda DuBois, Karla Krogsrud Miley ; tł. z ang. Krzysztof Czekaj. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003188] (5).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna : zawód, który dodaje sił. 2 / Brenda DuBois, Karla Krogsrud Miley ; tł. z ang. Krzysztof Czekaj. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003186] (6).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Socjologia pracy socjalnej / wybór i oprac. Martin Davies ; przekł. [z ang.] Bogdan Siewierski. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Other title: Sociology of social work.Availability: Copies available for loan: [M-003164] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Działania interpersonalne w pracy socjalnej : procesy i procedury. 1 / Charles D. Garvin, Brett A. Seabury ; tł. Jan Banasiak. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1998. Other title: Interpersonal practice in social work.Availability: Copies available for loan: [M-003160] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Działania interpersonalne w pracy socjalnej : procesy i procedury. 2 / Charles D. Garvin, Brett A. Seabury ; tł. Jan Banasiak. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1998. Other title: Interpersonal practice in social work.Availability: Copies available for loan: [M-003158] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Niepełnosprawność - specyfika pomocy społecznej / Zofia Kawczyńska-Butrym. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046175] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Aksjologia pracy socjalnej - wybrane zagadnienia : pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych / Dorota A. Rybczyńska, Bożena Olszak-Krzyżanowska. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003176] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami / Cristina de Robertis, Henri Pascal ; tł. Grażyna Karbowska. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Other title: Intervention collective en travail social.Availability: Copies available for loan: [M-003157] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej / Krzysztof Łęcki, Andrzej Szóstak. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-116520] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna jako działanie wychowawcze / Wojciech Mikołajewicz. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-049306] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych / Krzysztof Czekaj, Krzysztof Gorlach, Małgorzata Leśniak. Publisher: Warszawa : Interart, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie : porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów / Aleksander W. Nocuń, Jerzy Szmagalski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046160] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praktyczna nauka pracy socjalnej / Neil Thompson, Martina Osada, Bob Anderson ; tłumaczenie Przemysław Oniszczuk. Edition: Wydanie I.Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Other title: Practice teaching in social work.Availability: Copies available for loan: [M-046885] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Społeczne dzieje pomocy człowiekowi : od filantropii greckiej do pracy socjalnej / Janusz Radwan-Pragłowski, Krzysztof Frysztacki. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-080597] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wokół problemów działania społecznego : wybór tekstów i przykładów projektów działania / wybór i oprac.: Ewa Marynowicz-Hetka, Jacek Piekarski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003126] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej : przewodnik metodyczny / Lucyna Kozaczuk. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003179] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pedagogika społeczna i praca socjalna : przegląd stanowisk i komentarze / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Jacka Piekarskiego, Danuty Urbaniak-Zając ; [tł. z niem. Danuta Urbaniak-Zając, tł. z fr. Hanna Kamińska]. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003139] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Opieka i kontrola : instytucje wobec problemów społecznych / Kazimierz W. Frieske, Paweł Poławski. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003177] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Kazimiera Wódz. Edition: [Wyd. 2].Publisher: Katowice : Wydaw. "Śląsk", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003119] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).

Powered by Koha