Your search returned 210 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Samotne macierzyństwo i polityka społeczna / pod red. Marka Rymszy. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Ewaluacja : między naukami społecznymi i pracą socjalną / Katarzyna Ornacka. Publisher: Kraków : UJ IS, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046142] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Świadczenia rodzinne / Grażyna Niegowska. Publisher: Warszawa : ABC, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046616] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Słowniczek pracownika pomocy społecznej : niezbędne pojęcia z zakresu pomocy społecznej, psychologii i świadczeń rodzinnych / Anna Dunajska. Publisher: Warszawa : Verlag Dashofer, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Socjalna Ameryka : o obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych / Krzysztof Frysztacki. Publisher: Kraków : "Nomos", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-065600] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Mapa pomocy rodzinie : poradnik dla rodziców z dziećmi / [red. Małgorzata Mróz]. Publisher: Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050974] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Jak skorzystać z pomocy społecznej / Renata Jęsiak. Edition: Stan prawny na dzień 1 października 2007 r.Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym w Gminie Miejskiej Kraków / [oprac. tekstu Krzysztof Schechtel]. Edition: Stan prawny na dzień 30.09.2008.Publisher: Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Świadczeń Socjalnych, [2008?]. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Uchodźcy : podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami / Halina Grzymała-Moszczyńska. Publisher: Kraków : Nomos, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Abc wolontariatu : poradnik / Anna Ruszewska, Jarosław Ruszewski. Publisher: Suwałki : Pryzmat, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Mieszkania starszych ludzi w Polsce : sytuacja i perspektywy zmian / red. Hanka Zaniewska ; Instytut Gospodarki Mieszkaniowej. Publisher: Warszawa : IGM, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Odrzuceni : analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki / Józefina Hrynkiewicz ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Dzieci z grup ryzyka / pod red. Jolanty Szymańczak. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Spółdzielnie socjalne : skuteczny mechanizm walki z wykluczeniem społecznym czy ślepa uliczka ? : praca zbiorowa / pod red. Jacka Tittenbruna. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Nakom, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wolontariat hospicyjny : perspektywa interdyscyplinarna / Patrycja Stawiarska. Publisher: Warszawa : "Difin", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-088307] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Oblicza zmiany lokalnej : studia przypadków / pod red. Magdaleny Dudkiewicz. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Metodologia strategicznego rozwiązywania problemów społecznych / Joanna Staręga-Piasek. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-092845] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Nowe ujęcia znanych problemów pomocy społecznej / pod red. Agnieszki Skowrońskiej. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, [2013]. Availability: Copies available for loan: [M-092843] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Dylematy etyczne pracowników socjalnych / pod red. Marty Sokołowskiej. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-092840] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Badania w pomocy społecznej : zastosowanie, metody i narzędzia / Agnieszka Skowrońska. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa / Bogusław Jagusiak. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wealth of the poor : eliminating poverty through market and private sector development / Claes Lindahl. Publisher: Stockholm : SIDA, 2005. Other title: Eliminating poverty through market and private sector development.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalno-wychowawcza z rodziną : od teorii do praktyki / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki / Alicja Kargulowa. Edition: Wyd. 1, 5 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Istota pracy socjalnej / Zofia Butrym ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii. Publisher: Kraków : ["All"], 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu : przegląd wybranych strategii i programów / Dorota Chlebio-Abed. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-107346] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Wprowadzenie do pracy socjalnej / Rex A. Skidmore, Milton G. Thackeray ; przekł. Tadeusz Stanek. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-047927] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Metodyka działania w pracy socjalnej / Cristina de Robertis ; przy współpr. Bernadette Blanc, Françoise Lesimple, Henri Pascal ; tł. Grażyna Karbowska. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Other title: Méthodologie de I'intervention en travail social.Availability: Copies available for loan: [M-003190] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych / wyb. i oprac. Wanda Badura-Madej. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha