Your search returned 97 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu : przegląd wybranych strategii i programów / Dorota Chlebio-Abed. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-107346] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Wprowadzenie do pracy socjalnej / Rex A. Skidmore, Milton G. Thackeray ; przekł. Tadeusz Stanek. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-047927] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych / wyb. i oprac. Wanda Badura-Madej. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
  Checked out (1).
Porzuceni i powierzeni trosce : Dom Małych Dzieci / Maria Kolankiewicz. Publisher: Katowice : Śląsk, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046161] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Ewaluacja : między naukami społecznymi i pracą socjalną / Katarzyna Ornacka. Publisher: Kraków : UJ IS, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046142] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Social work education and practice in today's Europe : challenges and the diversity of responses = La formation et l'action dans le travail social pour l'Europe d'aujourd'hui : les défis et la diversité des solutions / ed. by Christine Labonté-Roset, Ewa Marynowicz-Hetka, Jerzy Szmagalski. Publisher: Katowice : "Śląsk" 2003. Other title: Formation et l'action dans le travail social pour l'Europe d'aujourd'hui.Availability: Copies available for loan: [M-046173] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Profesje społeczne w Europie : z problemów kształcenia i działania / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka, Antonin Wagner, Jacek Piekarski ; [tł. Anita Gulczyńska, Grażyna Karbowska, Danuta Urbaniak-Zając]. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2001. Other title: European dimensions in training and practice of the social professions | Dimensions européennes de la formation et de la pratique des professions sociales.Availability: Copies available for loan: [M-075812] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą : perspektywa europejska / red. Zofia Waleria Stelmaszuk. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-053951] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Biedni o sobie i swoim życiu / pod red. Elżbiety Tarkowskiej, Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej, Kazimiery Wódz. Publisher: Katowice ; Warszawa : "Śląsk", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046158] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Polityka społeczna, służby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w Europie / red. wyd. pol. Maria Kolankiewicz, Anna Zielińska ; tł. Ewa Orlecka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046137] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Współczesne wyzwania pracy socjalnej / pod red. Jolanty Kędzior i Andrzeja Ładyżyńskiego ; Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR" we Wrocławiu. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046883] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna z odbiorcami usług pomocy społecznej na przykładzie projektu Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej COGITO = Social work with the recipients of social services as exemplified by the Cracow Initiative for Social Economy COGITO Project / pod red. Arkadiusza Żukiewicza. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Other title: Social work with the recipients of social services as exemplified by the Cracow Initiative for Social Economy COGITO Project.Availability: Copies available for loan: [M-046130] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Świadczenia rodzinne / Grażyna Niegowska. Publisher: Warszawa : ABC, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046616] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Etos zawodowy pracowników socjalnych : wartości, normy, dylematy etyczne / Anna Olech. Publisher: Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046124] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Podręcznik organizatora i kierownika spółdzielni socjalnej / Piotr Radecki, Ewa Brożyna, Piotr Kryjom. Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-046123] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Socjalna Ameryka : o obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych / Krzysztof Frysztacki. Publisher: Kraków : "Nomos", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-065600] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Jak utrzymać i dostosować twoje mieszkanie / Renata Jęsiak, Aleksandra Ziemnińska. Edition: Stan prawny na dzień 1 października 2007.Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-077569] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Działanie w kształceniu i pracy socjalnej : analiza podejść / Jean-Marie Barbier ; [współaut. rozdz. 2 i 5 Olga Galatanu] ; tł. Grażyna Karbowska. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054412] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Portret współczesnego pracownika socjalnego : studium socjologiczne / Dobroniega Trawkowska. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054411] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym a obywatelskością / Tomasz Kaźmierczak. Publisher: Katowice : Śląsk, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054410] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje / Adam Lech. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-054408] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Profesjonalny wymiar pracy socjalnej / Mariusz Granosik. Publisher: Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054409] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Jak skutecznie napisać projekt socjalny? : nowa edycja środków z EFS na lata 2007-2013 : poradnik dla potencjalnych projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego / Grzegorz Wronowski. Edition: Wyd. 2 zaktualizowane.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-054642] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Socjologia dobroczynności : zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich / Jadwiga Królikowska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2004. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-055123] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-080753] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym / pod red. nauk. Marty Czechowskiej-Bielugi, Anny Kanios i Lucyny Adamowskiej. Publisher: Kraków : " Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064769] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym / Dorota Wolska-Prylińska. Publisher: Katowice : Śląsk, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-116519] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wolontariat hospicyjny : perspektywa interdyscyplinarna / Patrycja Stawiarska. Publisher: Warszawa : "Difin", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-088307] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Skuteczność lokalnego systemu wsparcia na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych : raport z badań / pod red. Ireny Wóycickiej. Publisher: Warszawa : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065775] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu pomocy społecznej : przykład działalności Klubu Integracji Społecznej / Arkadiusz Żukiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-089367] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:

Powered by Koha