Your search returned 210 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Bieda - przewodnik dla dzieci / Hanna Gill-Piątek, Henryka Krzywonos ; il. Anna Pluta. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu pomocy społecznej : przykład działalności Klubu Integracji Społecznej / Arkadiusz Żukiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-089367] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej / pod red. nauk. Ewy Kantowicz. Edition: Wyd. 2 poszerz.Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080168] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Osoba z niepełnosprawnością : opieka, terapia, wsparcie / pod red. Ditty Baczały, Jacka J. Błeszyńskiego, Marzenny Zaorskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Zakłady dobroczynne i domy poprawy w dawnej Polsce / Stanisław Lipiński. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Opieka państwa i organizacji pozarządowych nad dzieckiem w latach 1919-1939 / Urszula A. Domżał. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Publiczna troska, prywatna opieka : społeczności lokalne wobec osób starszych / pod red. Marioli Racław ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pomoc społeczna : od klientyzmu do partycypacji / pod red. Ewy Leś ; [IPS UW]. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2002/2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Opieka i pomoc społeczna : dynamika instytucji / Dariusz Zalewski ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, [ca 2007]. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności / pod red. Wiesławy Walc, Beaty Szluz, Izabeli Marczykowskiej. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Politologia, polityka społeczna, praca socjalna : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kamińskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. Other title: Politics, social policy, social work.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności / Janusz Kirenko. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Stereotypy niepełnosprawności : między wykluczeniem a integracją / Maria Chodkowska [et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Poziom życia osób niepełnosprawnych w okresie transformacji ustrojowej w ich własnej ocenie / Ewa Skrzetuska, Danuta Osik-Chudowolska, Anna Wojnarska. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej / David Howe ; przekł. Piotr Matela. Publisher: Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2011. Other title: Breef introduction to social work theory.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym / red. nauk.: Hanna Kubiak, Anna Jakoniuk-Diallo. Publisher: Warszawa : "Difin", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wartości w przystosowaniu osób niepełnosprawnych / Mariusz Korczyński. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Osoby niepełnosprawne : szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie : praca zbiorowa / pod red. Joanny Plak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny : przykład podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach / Izabela Krasiejko. Publisher: Katowice : Śląsk, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Osoba z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe / Magda Lejzerowicz, Izabela Książkiewicz. Publisher: Wrocław : Gaskor, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Caritas i polityka : podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej / Tadeusz Kamiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012. Other title: Caritas and politics : faith-based organisations in the social welfare system.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi z grup ryzyka / pod red. Kathryn Geldard ; [tł. Krzysztof Mazurek]. Publisher: Warszawa : PARPAMEDIA Wydawnictwo Edukacyjne : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2010. Other title: Practical interventions for young people at risk.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach / Jacek Szczepkowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Profesjonalna praca socjalna : nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? / red. nauk.: Krzysztof Piątek, Katarzyna Szymańska-Zybertowicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym = Environmental conditioning of violence in the Kids' Shelter / Anna Śniegulska. Edition: Wyd. 2. rozsz.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. Other title: Environmental conditioning of violence in the Kids' Shelter.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Poradnictwo socjalne dla rodzin : podręcznik akademicki / Anna Weissbrot-Koziarska ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Asystentura w pomocy społecznej : poradnik dla pracowników socjalnych / Anna Dunajska, Daria Dunajska, Beata Klein. Publisher: Warszawa : Verlag Dashöfer, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Profilaktyka i prewencja : między zagrożeniem a bezpieczeństwem : wybrane zagadnienia / Jadwiga Mazur. Publisher: Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-085138] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wolontariat w edukacji, sporcie, w ruchu olimpijskim i paraolimpijskim = Volunteering in education, sport, olympic and paralympic movement / red. nauk. Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej". Publisher: Warszawa : [Akademia Wychowania Fizycznego], 2011. Other title: Volunteering in education, sport, olympic and paralympic movement.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 1 / red. nauk. Anna Weissbrot-Koziarska, Piotr Sikora ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).

Powered by Koha