Your search returned 210 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Psychologia dla pracowników socjalnych / Carole Sutton ; przekł. Elżbieta Józefowicz. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-062184] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Jak skutecznie napisać projekt socjalny? : nowa edycja środków z EFS na lata 2007-2013 : poradnik dla potencjalnych projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego / Grzegorz Wronowski. Edition: Wyd. 2 zaktualizowane.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-054642] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pomoc społeczna : szkic socjologiczny / Jerzy Krzyszkowski. Publisher: Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-094243] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Socjologia dobroczynności : zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich / Jadwiga Królikowska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2004. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-055123] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Instytucje wsparcia społecznego : skrypt dla studentów / Dorota Smykowska ; Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi. Publisher: Łódź : WSInf Wyższa Szkoła Informatyki, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-057050] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Lucyna Frąckiewicz ; [aut. Lucyna Frąckiewicz et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057296] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych : ocena działań instytucji / Stanisława Golinowska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-057293] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Metodyka działania asystenta rodziny : podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej / Izabela Krasiejko. Publisher: Katowice : Śląsk, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064235] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego : raport z badań / Piotr Błędowski, Piotr Broda-Wysocki (red.), Paweł Kubicki, Jolanta Grotowska-Leder, Wielisława Warzywoda-Kruszyńska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. Other title: Polska Bieda III: ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania.Availability: Copies available for loan: [M-084742] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym / Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) ; aut.: Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-084456] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym / pod red. nauk. Marty Czechowskiej-Bielugi, Anny Kanios i Lucyny Adamowskiej. Publisher: Kraków : " Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064769] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym / Dorota Wolska-Prylińska. Publisher: Katowice : Śląsk, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-116519] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Skuteczność lokalnego systemu wsparcia na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych : raport z badań / pod red. Ireny Wóycickiej. Publisher: Warszawa : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065775] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej / red. nauk. Anna Fidelus. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. Other title: Aspects de l'exclusion et de la marginalisation sociales.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej / red. nauk. Mieczysław Dudek. Edition: Wyd. 2.Publisher: [S.l. : s.n., 2010] (Krasnystaw : Polianna). Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
  Checked out (1).
Wolontariat w hospicjum impulsem do zmiany w człowieku? / Małgorzata Kostek. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Praca socjalna : teorie i metody : podręcznik akademicki / [red.:] Mel Gray, Stephen A. Webb ; red. nauk. Jerzy Szmagalski ; [tł. Barbara Maliszewska]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Other title: Social work : theories and methods.Availability: Copies available for loan: [M-084174] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych / Jerzy Szmagalski. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-089386] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Proszę, nie pomagaj mi! : paradoks pomocy narzuconej / Anna Rurka, Guy Hardy, Christian Defays ; tł. z jęz. fr. Urszula Bisek, Magdalena Macińska. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Niepełnosprawność - między przemocą a pomocą : diagnoza, terapia, profilaktyka. T. 2 / praca pod red. Bożeny Zawadzkiej, Małgorzaty Orłowskiej, Magdaleny Gościniewicz ; Zakład Pracy Socjalnej i Promocji Zdrowia. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. Publisher: Kielce : Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Metodyka pracy socjalno-wychowawczej : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Ewy Kantowicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2013. Availability: Copies available for loan: [M-096758] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Asystent rodzinny : nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin : od opieki i pomocy do wsparcia = Family assistant : new profession and new service in the family support system : from care and aid to support / red. Arkadiusz Żukiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Other title: Family assistant.Availability: Copies available for loan: [M-107337] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Wybrane instytucje pomocy społecznej. Część 1 / Renata Stojecka-Zuber, Małgorzata Wolska-Długosz. Publisher: Kielce : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-108162] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
  Checked out (1).
Miejsce wolontariackich grup dyspozycyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa oraz w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie GOPR i WOPR / Jadwiga Mazur, Sabina Sanetra-Półgrabi. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Niepełnosprawność i zachowania pomocowe w procesie rehabilitacji : analiza jakości pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym / Grzegorz Bręczewski. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, copyright © 2018. Other title: Analiza jakości pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-113479] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Polityka społeczna, demokracja i praca socjalna / Francesco Villa ; oprac. Maria Bocheńska-Seweryn, Krystyna Kluzowa ; tł. Krystyna Juszkiewicz-Mydlarz. Publisher: Kraków : Instytut Socjologii UJ, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-050374] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Niepełnosprawność - specyfika pomocy społecznej / Zofia Kawczyńska-Butrym. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046175] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Społeczne dzieje pomocy człowiekowi : od filantropii greckiej do pracy socjalnej / Janusz Radwan-Pragłowski, Krzysztof Frysztacki. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-080597] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością / Janusz Kirenko. Publisher: Ryki : Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063092] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
  Checked out (1).
Wprowadzenie do pomocy społecznej : wybrane zagadnienia / Tomasz Kaźmierczak, Marta Łuczyńska. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-031922] (22).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).

Powered by Koha