Your search returned 210 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wsparcie społeczne w sytuacji kryzysowej / redakcja naukowa Anna Korlak-Łukasiewicz, Magdalena Zdaniewicz. Publisher: Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Okna życia w systemie opieki nad dziećmi / Beata Krajewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. Other title: "Life windows" in the system of childcare.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Praca socjalno-wychowawcza z rodziną : od teorii do praktyki / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Współczesne problemy socjalne i ich rozwiązywanie / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej. Publisher: Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2014. Other title: Contemporary social problems and solving them.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna z seniorami w perspektywie geragogiki / Anna Leszczyńska-Rejchert. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki / Alicja Kargulowa. Edition: Wyd. 1, 5 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie : diagnoza, interwencja, pomoc / Katarzyna Michalska, Dorota Jaszczak-Kuźmińska. Publisher: Warszawa : Fundacja ETOH : Wydawnictwo Edukacyjne Remedium, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Aktywność środowisk osób niepełnosprawnych we współczesnej Polsce / Dorota Żuchowska-Skiba. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-113639] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Dziecko pod opieką grupy roboczej : diagnoza i opracowanie planu pomocy : poradnik praktyczny / Teresa Jadczak-Szumiło, Grzegorz Wrona. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Suprema Lex Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów s.c., © copyright 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania w pomocy społecznej / red. nauk. Adam Musielewicz, Anna Rutkowska. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Edukacyjne WERS, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Sprawni w życiu codziennym i pracy : Idee wsparcia osób z niepełnosprawnością w praktyce lokalnej / redakcja naukowa Renata Wielgos-Struck, Hubert Kotarski. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Ewa Flaszyńska. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2019. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Niepełnosprawność, wyzwania, praca socjalna / Remigiusz Kijak, Dorota Podgórska-Jachnik, Katarzyna Stec. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wprowadzenie do pracy socjalnej / Rex A. Skidmore, Milton G. Thackeray ; przekł. Tadeusz Stanek. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-047927] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Metodyka działania w pracy socjalnej / Cristina de Robertis ; przy współpr. Bernadette Blanc, Françoise Lesimple, Henri Pascal ; tł. Grażyna Karbowska. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Other title: Méthodologie de I'intervention en travail social.Availability: Copies available for loan: [M-003190] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych / wyb. i oprac. Wanda Badura-Madej. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
  Checked out (1).
Działania interpersonalne w pracy socjalnej : procesy i procedury. 1 / Charles D. Garvin, Brett A. Seabury ; tł. Jan Banasiak. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1998. Other title: Interpersonal practice in social work.Availability: Copies available for loan: [M-003160] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Działania interpersonalne w pracy socjalnej : procesy i procedury. 2 / Charles D. Garvin, Brett A. Seabury ; tł. Jan Banasiak. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1998. Other title: Interpersonal practice in social work.Availability: Copies available for loan: [M-003158] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pedagogika społeczna i praca socjalna : przegląd stanowisk i komentarze / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Jacka Piekarskiego, Danuty Urbaniak-Zając ; [tł. z niem. Danuta Urbaniak-Zając, tł. z fr. Hanna Kamińska]. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003139] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Profesje społeczne w Europie : z problemów kształcenia i działania / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka, Antonin Wagner, Jacek Piekarski ; [tł. Anita Gulczyńska, Grażyna Karbowska, Danuta Urbaniak-Zając]. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2001. Other title: European dimensions in training and practice of the social professions | Dimensions européennes de la formation et de la pratique des professions sociales.Availability: Copies available for loan: [M-075812] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Biedni o sobie i swoim życiu / pod red. Elżbiety Tarkowskiej, Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej, Kazimiery Wódz. Publisher: Katowice ; Warszawa : "Śląsk", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046158] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Opieka nad dzieckiem w Polsce w latach 1918-1939 : skrypt dla studentów Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, 2003 r. / Andrzej Kliś. Publisher: Bielsko-Biała : Kolegium Nauczycielskie, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-035447] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Sabina Pawlas-Czyż ; konsultant naukowy Kazimiera Wódz. Edition: Wyd. 2. uzup.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-085712] (7).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-089384] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Działanie w kształceniu i pracy socjalnej : analiza podejść / Jean-Marie Barbier ; [współaut. rozdz. 2 i 5 Olga Galatanu] ; tł. Grażyna Karbowska. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054412] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Portret współczesnego pracownika socjalnego : studium socjologiczne / Dobroniega Trawkowska. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054411] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym a obywatelskością / Tomasz Kaźmierczak. Publisher: Katowice : Śląsk, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054410] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje / Adam Lech. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-054408] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Profesjonalny wymiar pracy socjalnej / Mariusz Granosik. Publisher: Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054409] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Dzieci do trzeciego roku życia w instytucjach opiekuńczych w Europie : statystyka i cechy charakterystyczne / [aut. Kevin Browne et al.] ; red. wyd. pol. Maria Kolankiewicz ; tł. Marta Kolankiewicz, Olga Orzeł. Publisher: Warszawa : Dom Małych Dzieci im. ks. G.P. Baudouina : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. Other title: Mapping the number and characteristics of children under three in institutions across Europe at risk of harm.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).

Powered by Koha