Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Postrzeganie bezpieczeństwa publicznego w środowisku lokalnym : raport z badań sondażowych / Eugeniusz Moczuk. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast : Kraków na tle innych miast europejskich / red. Krzysztof Krajewski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Bezpieczna gmina, powiat, województwo / [red. Henryk Bejda, Wojciech Stańczyk] ; Federacja Związków i Gmin Powiatów RP. Publisher: Kraków : Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-010632] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Bezpieczeństwo obywateli : studium z zakresu polityki prawa / Janina Czapska. Edition: Stan prawny na dzień 30 września 2003 r.Publisher: Kraków : "Polpress", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-054295] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Bezpieczny obywatel - bezpieczne państwo = Safe citizen - safe state / pod red. Jana Widackiego i Janiny Czapskiej. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. Other title: Safe citizen - safe state.Availability: Copies available for loan: [M-078769] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Rewitalizacja przestrzeni fizycznej jako narzędzie zapobiegania przestępczości / Robert Głowacki, Krzysztof Łojek, Andrzej Urban. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Interpol / Josif Dajczman ; przekł. Dorota Muszyńska-Wolny. Publisher: Warszawa : Bellona, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
  Checked out (1).
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Andrzej Urban. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066096] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
  Checked out (1).
Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" : działania Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innych podmiotów współpracujących na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym / praca zbiorowa ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ; Komenda Główna Policji. Publisher: Warszawa : MSWiA, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce : identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom / pod red. Ewy M. Guzik-Makaruk ; aut. Wojciech Filipkowski [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Bezpieczeństwo publiczne : zarys problematyki / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Zygmunt T. Niczyporuk. Edition: Wydanie II.Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Euro 2012 w Polsce : organizacja turnieju oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego / Marcin Sabat. Edition: Stan prawny na 1 marca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-091023] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Biuro tajnych spraw : kulisy Centralnego Biura Śledczego / Sylwester Latkowski, Piotr Pytlakowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-083180] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Monitorowanie przedsięwzięć profilaktycznych : raport z badań / Robert Głowacki. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej / red. nauk. Włodzimierz Fehler. Publisher: Warszawa : [s.n.], 2010 (Biała Podlaska : Arte). Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
  Checked out (1).
Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego / red. nauk. Stanisław Kowalkowski ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Bezpieczeństwo publiczne : wybrane problemy teorii i praktyki : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Kwiecińskiego, Ryszarda Bełdzikowskiego ; Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. Publisher: Bielsko Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Prawne gwarancje bezpieczeństwa / pod red. Magdaleny Sitek ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Polityka bezpieczeństwa w województwie śląskim / Jadwiga Stawnicka ; [recenzent Robert Socha]. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Prywatna ochrona bezpieczeństwa : koncepcje, podmioty, zadania, normy, konteksty / Jolanta Jabłońska-Bonca. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
O policję bliższą ludziom : inspiracje pedagogiczne w służbie funkcjonariuszy / Anna Zellma, Edward Wiszowaty. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Policja jako instytucja bezpieczeństwa publicznego : perspektywa osób starszych / redakcja Maria Zrałek, Aldona Frączkiewicz-Wronka. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas. Oficyna Wydawnicza, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa / Tomasz Serafin, Sergiusz Parszowski. Edition: Stan prawny na: 10 kwietnia 2011 roku.Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2011. Availability: No copies available
  Checked out (4).
Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa : szanse i zagrożenia / red. nauk. Andrzej R. Pach, Zbigniew Rau, Michała Wągrowski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej / Janusz Gołębiewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048877] (15).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).

Powered by Koha