Your search returned 79 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Instytucje policyjne w Polsce : zarys dziejów od X wieku do współczesności / Andrzej Misiuk. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Praktyczny słownik policyjno-prawniczy : polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski / pod red. Grzegorza Ojcewicza ; [aut. Grzegorz Ojcewicz et al.]. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Pierwsza pomoc w działaniach specjalnych Policji / Waldemar Zubrzycki [et al.]. Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Poradnik prewencyjny. Edition: Wyd. 8 uzup.Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Media relations służb mundurowych w Polsce : analiza wybranych formacji / Sławomir Gawroński. Publisher: Kraków [etc.] : Konsorcjum Akademickie, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Administracyjnoprawne stosunki łączące Policję z samorządem terytorialnym / Jarosław Dobkowski. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Policja w Polsce : stan obecny i perspektywy : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Adama Szymaniaka i Wiesława Ciepieli. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Policja w Polsce : stan obecny i perspektywy : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Adama Szymaniaka i Wiesława Ciepieli. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Policja jako instytucja bezpieczeństwa publicznego : perspektywa osób starszych / redakcja Maria Zrałek, Aldona Frączkiewicz-Wronka. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas. Oficyna Wydawnicza, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Autorytet w Policji : praca zbiorowa / pod red. Marcina Hermanowskiego i Sławomira Weremiuka. Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Zdolności policyjne Unii Europejskiej : element polityki zagranicznej czy narzędzie bezpieczeństwa wewnętrznego ? / Mariusz Kawczyński. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-083443] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Bezpieczny obywatel - bezpieczne państwo = Safe citizen - safe state / pod red. Jana Widackiego i Janiny Czapskiej. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. Other title: Safe citizen - safe state.Availability: Copies available for loan: [M-078769] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Prawo, administracja, policja : księga pamiątkowa profesora Wincentego Bednarka / [red. nauk. Jarosław Dobkowski]. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046596] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym / Robert Netczuk. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
World police encyclopedia. Vol. 1, A - K, Index / ed. Dilip K. Das ; managing ed. Michael J. Palmiotto. Publisher: New York ; London : Routledge, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
World police encyclopedia. Vol. 2, L - Z, Index / ed. Dilip K. Das ; managing ed. Michael J. Palmiotto. Publisher: New York ; London : Routledge, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Public relations w Policji : wybrane zagadnienia : raport z badań / Sylwia Narębska. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Standardy użycia broni palnej przez policjantów a ochrona życia ludzkiego : studium prawnoporównawcze / Kamil Frąckowiak. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Metody treningu psychofizycznego w formacjach obronnych = Methods of psychophysical training in defensive formations / pod red. naukową Krzysztofa Klukowskiego, Romana Macieja Kaliny i Jana Supińskiego ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku, 1998. Other title: Methods of psychophysical training in defensive formations.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Wywiad hipnotyczny w pracy policji = Opros pod gipnozom v rabote policii / pod red. Grzegorza Ojcewicza ; [przekł. z jęz. ros. Grzegorz Ojcewicz, Tatiana Żylina-Els ; przekł. z jęz. ang. Tatiana Żylina-Els]. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2011. Other title: Opros pod gipnozom v rabote policii.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
The policing web / Jean-Paul Brodeur. Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Policje Unii Europejskiej / Andrzej Misiuk, Arkadiusz Letkiewicz, Mariusz Sokołowski. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Historia policji w Polsce : od X wieku do współczesności / Andrzej Misiuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Policja : organizacja i funkcjonowanie / Stanisław Pieprzny. Edition: 3. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2011 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-082450] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
  Checked out (1).
Teoretyczne aspekty przygotowań obronnych policji / Robert Socha ; Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Publisher: Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Ustawa o policji : komentarz / Wojciech Kotowski. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Policja sanitarna / Marcin Janik. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Biuro tajnych spraw : kulisy Centralnego Biura Śledczego / Sylwester Latkowski, Piotr Pytlakowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-083180] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Europejski Urząd Policji (Europol) : instytucja europejskiego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości / Witold Ostant ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-097228] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Prawnoadministracyjne kompetencje Policji / Ryszard Szałowski. Edition: Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2010 r.Publisher: Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).

Powered by Koha