Your search returned 146 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Postępowanie administracyjne i postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym / Ludwik Żukowski, Robert Sawuła. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046920] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Rzecznik Praw Obywatelskich a sądownictwo administracyjne po reformie / Jerzy Świątkiewicz. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ; Łódź : Agencja "Master", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Polskie sądownictwo administracyjne / red. Zbigniew Kmieciak ; aut. Wojciech Chróścielewski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-082660] (13).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne : ze skorowidzem i hasłami / [red. Ewa Płacheta]. Edition: Stan prawny na 15 marca 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-008362] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Wzory pism w postępowaniu administracyjnym : z komentarzem / Marek Janta Połczyński. Publisher: Gdańsk : Info-Trade, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. Edition: Wyd. 8 uaktualnione (dodruk), stan prawny na 15 września 2001 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-008357] (7).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Sądowa kontrola administracji : podręcznik akademicki / Jan Paweł Tarno [et al.]. Publisher: Warszawa : Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji : Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047686] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym / pod red. Czesława Martysza i Andrzeja Matana. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046573] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie sądowo-administracyjne / Małgorzata Jaśkowska, Marian Masternak, Eugeniusz Ochendowski. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 2 listopada 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-064048] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne / Krzysztof Chorąży, Wojciech Taras, Andrzej Wróbel. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-078721] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych / Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Małgorzata Niezgódka-Medek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-046181] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w adminstracji / Ewa Pierzchała. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-046180] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Egzekucja administracyjna - teoria i praktyka : z orzecznictwem sądowoadministracyjnym / Władysław Grześkiewicz. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska : Dom Wydawniczy ABC, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-052824] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Ogólne postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Jan Jendrośka. Publisher: Wrocław : Kolonia Limited, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-052235] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym / Agnieszka Korzeniowska. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2002 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Other title: Postępowanie przed s. k. o..Availability: Copies available for loan: [M-080651] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym / Hanna Knysiak-Molczyk. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-075615] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie administracyjne ogólne / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-050108] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Koszty i opłaty w postępowaniach administracyjnych i postępowaniu sądowoadministracyjnym / pod red. Anny Treli i Mariusza Swory ; [aut. poszczególnych części oprac. Anna Trela et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-046599] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego / Krzysztof Sobieralski. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2004.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Zawieszenie ogólnego postępowania administracyjnego / Grzegorz Łaszczyca. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-080653] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego : objaśnienia / Monika Domańska [et al.] ; pod red. Andrzeja Wróbla. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2004 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-055332] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Pisma stron w postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz, orzecznictwo, wzory / Ryszard Mikosz, Gabriel Radecki, Łukasz Strzępek ; pod red. Ryszarda Mikosza. Edition: [Stan prawny na dzień 1 lipca 2007 r.].Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108350] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie administracyjne / red. Iwona Gruszka, Maria Stożek ; aut. Iwona Gruszka [et al.]. Edition: Stan prawny na 31 października 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053794] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie administracyjne - ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne : wybór orzecznictwa / Eugeniusz Ochendowski. Edition: Wyd. 3 zaktualizowane.Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050778] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Eugeniusz Bojanowski, Zbigniew Cieślak, Jacek Lang ; pod red. Jacka Langa. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 lutego 2008 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Administrative court practice / ed. by Michael Supperstone and Lynne Knapman. Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość przez NSA / Andrzej Skoczylas. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050753] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Procedura administracyjna / red. nauk. Wojciech Drobny ; [aut. pytań] Adam Czaja [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego / Andrzej Gomułowicz. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090794] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji : kazusy / Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, Wojciech Sawczyn, Andrzej Skoczylas ; pod red. Andrzeja Skoczylasa. Edition: Stan prawny na 15 września 2008 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050311] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).

Powered by Koha