Your search returned 151 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Administrative justice in Poland : legislative acts / [Supreme Administrative Court ; transl. Albert Pol]. Edition: Stan prawny na: 31 sierpnia 2012.Publisher: Warszawa : Naczelny Sąd Administracyjny, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
The code of administrative proceedings : bilingual edition = Kodeks postępowania administracyjnego : wydanie dwujęzyczne / tł. Maja Bińkowska [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny: maj 2014.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Other title: Kodeks postępowania administracyjnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego / Wojciech Piątek. Edition: Stan prawny na dzień 30.11.2014 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu / Maria Grzymisławska-Cybulska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism procesowych / Roman Hauser, Wojciech Piątek, Andrzej Skoczylas. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Niedopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Paweł Razowski. Edition: [Stan prawny na dzień 11.3.2015 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Zarys teorii postępowania administracyjnego / Zbigniew Kmieciak. Edition: Stan prawny na 31 maja 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Argument z linii orzeczniczej w orzecznictwie sądów administracyjnych / Aleksander Jakubowski, Sebastian Gajewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Jan Paweł Tarno. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 26 października 2009 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Sudyka, Marta Romańska ; redakcja naukowa Tadeusz Woś. Edition: Wyd. 6, stan prawny na 1 czerwca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce / Stefan Babiarz, Konrad Aromiński ; redakcja naukowa Stefan Babiarz. Edition: Stan prawny na 15 sierpnia 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego / Paweł Kornacki. Edition: Stan prawany na 31 lipca 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji ze schematami / Wojciech Piątek ; redakcja naukowa Wojciecha Sawczyn. Edition: 3 wyd., stan prawny na 2 września 2016 roku.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Mechanizm i granice weryfikacji sądowoadministracyjnej a normy prawa administracyjnego i ich konkretyzacja / Marcin Kamiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Paweł Daniel. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim / Katarzyna Samulska. Edition: Stan prawny na 30.6.2016 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne / Zbigniew R. Kmiecik. Edition: Wyd. 4. Stan prawny na 1 marca 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego / Maciej Kiełbowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Piotr Przybysz. Edition: Wyd. 12, stan prawny na 5 czerwca 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego z objaśnieniami i płytą CD / Paweł Drembkowski. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Administracyjne postępowanie egzekucyjne / Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka. Edition: Wyd. 6.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / redaktor Marek Wierzbowski ; autorzy Marek Szubiakowski, Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska. Edition: 18. wyd. zm. i uaktualnione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-110346] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Aksjomaty postępowania administracyjnego / Jan Zimmermann. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Sądowa kontrola administracji publicznej w Europie / pod redakcją naukową Ewy Wójcickiej. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Petycje, skargi i wnioski : dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawa o petycjach : komentarz / Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski. Edition: Stan prawny: listopad 2015.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie administracyjne i postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym / Ludwik Żukowski, Robert Sawuła. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046920] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym / pod red. Czesława Martysza i Andrzeja Matana. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046573] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie sądowo-administracyjne / Małgorzata Jaśkowska, Marian Masternak, Eugeniusz Ochendowski. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 2 listopada 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-064048] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne / Krzysztof Chorąży, Wojciech Taras, Andrzej Wróbel. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-078721] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych / Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Małgorzata Niezgódka-Medek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-046181] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).

Powered by Koha