Your search returned 137 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Samorząd w Polsce : istota, formy, zadania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Stanisława Wykrętowicza. Edition: Wyd. 2 uaktual.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego / pod red. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydaw. UO, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu / Urszula Kłosiewicz-Górecka, Bożena Słomińska. Publisher: Warszawa : Difin, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa / Krzysztof Byjoch, Jerzy Sulimierski, Jan Paweł Tarno. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej : Anglia, Austria, Belgia, Dania, Francja, Holandia, Niemcy, Szwecja, Włochy : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja K. Piaseckiego. Publisher: Zielona Góra : [s.n], 2001 (Łódź : Druk. "Tęcza"). Other title: Samorząd terytorialny w UE.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd - rozwój - integracja / pod red. Marka Barańskiego. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny i inne formy aktywności społecznej dawniej i dzisiaj / Andrzej Piekara. Publisher: Warszawa : "Twigger", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Samorząd terytorialny w Polsce / Eugeniusz Zieliński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046581] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską / Marcin Sakowicz. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym / pod red. Alojzego Zalewskiego. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Samorząd terytorialny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Jerzy Oniszczuk. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Technika redagowania uchwał w jednostkach samorządu terytorialnego z przykładami / Ireneusz Krześnicki. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny : zasady ustrojowe i praktyka / pod red. Pawła Sarneckiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-105008] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zakłady administracyjne w Polsce : ustrój wewnętrzny / Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-081423] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie : (doświadczenia i nowe wyzwania) / pod red. Joanny Marszałek-Kawy, Alfreda Lutrzykowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Polityka lokalna : właściwości, determinanty, podmioty / pod red. Ewy Ganowicz i Lecha Rubisza. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w RP / Zbigniew Leoński. Edition: 5. wyd. rozsz. i zaktualizowane, [stan prawny na koniec marca 2006 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: Samorząd terytorialny w Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Budowanie samorządu : wybór tekstów ze "Wspólnoty" 1990-2007 / Michał Kulesza ; [słowo wstępne - Jerzy Stępień]. Publisher: Warszawa : MUNICIPIUM, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska / Anna Barczak. Publisher: Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Rozwój instytucjonalny : poradnik dla samorządów terytorialnych / Jarosław Bober [et al. ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji et al.]. Publisher: Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. Other title: Poradnik dla samorządów terytorialnych.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Od naturalizmu do etatyzmu : doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 / Adam Bosiacki. Publisher: Warszawa : Liber, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Encyklopedia samorządu terytorialnego : dla każdego. Cz. 1, Ustrój / red. nauk. Małgorzata Stahl, Barbara Jaworska-Dębska. Publisher: Warszawa : "Difin", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093612] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo samorządu terytorialnego / pod red. Piotra Sitniewskiego ; [aut. poszczeg. rozdz. Agnieszka Brzostek et al.]. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej / pod red. Lucyny Rajcy. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie małopolskim / pod red. Ewy Bogacz-Wojtanowskiej, Grażyny Prawelskiej-Skrzypek. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Kancelaria Zarządu, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lists:
Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w prawie polskim / Rafał Budzisz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Procedura zlecania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym : z wzorcową dokumentacją i przykładem oferty / Izabela Świderek. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lists:
Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Teresa Lubińska. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawa i obowiązki radnego : poradnik na kadencję 2010-1014 / Dorota Bąbiak-Kowalska [et al.]. Publisher: Warszawa : Municipium SA, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Samorząd terytorialny we Włoszech : aspekty ustrojowe / Małgorzata Kwiatkowska. Publisher: Wrocław : Presshouse, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).

Powered by Koha