Your search returned 105 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Proces decyzyjny w administracji publicznej / pod red. Ludwika Habudy. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa / Krzysztof Byjoch, Jerzy Sulimierski, Jan Paweł Tarno. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Rozważania z teorii nauki administracji / Ernest Knosala ; Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym / pod red. Alojzego Zalewskiego. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-068413] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarys nauki administracji / Jan Łukasiewicz. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048895] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie jakością w usługach publicznych / Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Fachowe CeDeWu, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049559] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej / Michał Bernaczyk. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna - a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wstęp do nauki administracji / Jan Szreniawski. Publisher: Lublin : Verba, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Sprawne państwo : współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna / Anetta Jaxa Dębicka. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Historia administracji w Polsce : 1764-1989 : wybór źródeł / Arkadiusz Bereza [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
E-urząd w komunikacji z obywatelem / Marcin Kowalczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Rozwój instytucjonalny : poradnik dla samorządów terytorialnych / Jarosław Bober [et al. ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji et al.]. Publisher: Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. Other title: Poradnik dla samorządów terytorialnych.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Grzegorz Rydlewski. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-077880] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne : kierunki modernizacji instytucjonalnej w Unii Europejskiej i na świecie / Olgierd Lissowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe CONTACT, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
E-government : systemy informacji publicznej / Mariusz Luterek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej / pod red. Pawła Chmielnickiego i Anny Dybały. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Współdziałanie administracji rządowej i samorządowej w Unii Europejskiej : konferencja absolwentów XVII Promocji Andrzej Frycz Modrzewski (2007-2009) / red. nauk. Michał Kulesza, Marcin Sakowicz ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Międzynarodowe uwarunkowania administracji publicznej / pod red. Patrycji Joanny Suwaj, Roberta Szczepankowskiego i Mieczysławy Zdanowicz. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustrój administracji w nowożytnej Europie : zarys wykładu z historii administracji / Danuta Janicka. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Informatyzacja administracji publicznej : nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców / Małgorzata Ganczar. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
KSAP XX lat / red. nauk. Henryk Samsonowicz. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-097152] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
20-lecie KSAP i konferencja NISPAcee / Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, [2010]. Other title: Dwudziestolecie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i konferencja NISPAcee.Availability: Copies available for loan: [M-097153] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Praktyka organizowania administracji publicznej / Stanisław Cieślak. Publisher: Warszawa : "Difin", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-080511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Gra o jutro usług publicznych w Polsce / red. nauk. Wiesława Kozek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Nowe zarządzanie publiczne / Marcin Zawicki. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Współczesna administracja publiczna w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne / pod red. Rafała Bruskiego, Jacka Joachimowskiego, Tomasza Kuczura. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Mado, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja elektroniczna : kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce / Jacek Janowski. Publisher: Warszawa : "Municipium", cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny we Włoszech : aspekty ustrojowe / Małgorzata Kwiatkowska. Publisher: Wrocław : Presshouse, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Jakość administracji publicznej = The quality of public administration : międzynarodowa konferencja naukowa, Cedzyna k. Kielc, 24-26 września 2004 r. / [red. nauk. Jan Łukasiewicz ] ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Rzeszowie. Publisher: Rzeszów : "Mitel", 2004. Other title: Quality of public administration.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja rządowa w Polsce / red. nauk. Marek Chmaj ; [poszczególne rozdz. napisali Mariusz Bidziński et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-093429] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).

Powered by Koha