Your search returned 334 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Historia administracji / Hubert Izdebski. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Liber, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-014823] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Historia administracji / Grzegorz Górski. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-002951] (5).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zamówienia publiczne w praktyce : (wzory dokumentów, przykłady, instrukcje) / Kazimierz Dukaczewski, Andrzej Warwas. Publisher: Warszawa : Edukator 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd w Polsce : istota, formy, zadania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Stanisława Wykrętowicza. Edition: Wyd. 2 uaktual.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : zeszyty ćwiczeniowe / Wiesława Borczyk [et al.]. Publisher: Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-005074] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Władza w samorządzie terytorialnym III RP : teoria i praktyka kadencji 1990-2002 / Andrzej K. Piasecki. Publisher: Zielona Góra : "Tęcza", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047463] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej : Anglia, Austria, Belgia, Dania, Francja, Holandia, Niemcy, Szwecja, Włochy : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja K. Piaseckiego. Publisher: Zielona Góra : [s.n], 2001 (Łódź : Druk. "Tęcza"). Other title: Samorząd terytorialny w UE.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w Polsce / Eugeniusz Zieliński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046581] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Rynek zamówień publicznych w procesie integracji z Unią Europejską : analiza sektorowa dostaw / Wacława Starzyńska. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce / Wiesław Kisiel. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-105007] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarys nauki administracji / Jan Łukasiewicz. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048895] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Jerzy Oniszczuk. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie jakością w usługach publicznych / Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Fachowe CeDeWu, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049559] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych : orzecznictwo / Małgorzata Stręciwilk. Edition: Stan prawny na 12 października 2007 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048131] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
System zamówień publicznych w Polsce / Andrzej Panasiuk. Publisher: Warszawa : OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wstęp do nauki administracji / Jan Szreniawski. Publisher: Lublin : Verba, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Jednostki pomocnicze gminy : omówienie przepisów z uwzględnieniem ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy / Kazimierz Bandarzewski [et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Promocji Powiatu, Miasta i Gminy "Promo", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-054739] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
European code of conduct : for the political integrity of local and regional elected representatives. Publisher: Strasbourg : Council of Europe Publishing, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Współpraca partnerska samorządów : praktyczny przewodnik / [red. Katarzyna Paczyńska et al.]. Publisher: Poznań : Związek Miast Polskich, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawa i obowiązki radnego : poradnik na kadencję 2010-1014 / Dorota Bąbiak-Kowalska [et al.]. Publisher: Warszawa : Municipium SA, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Administracja elektroniczna : kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce / Jacek Janowski. Publisher: Warszawa : "Municipium", cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny we Włoszech : aspekty ustrojowe / Małgorzata Kwiatkowska. Publisher: Wrocław : Presshouse, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ewaluacja : poradnik dla pracowników administracji publicznej / Stanisław Bienias [et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Organizacja i funkcjonowanie rady gminy / Monika Augustyniak. Edition: Stan prawny na 1 września 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja publiczna na progu XXI wieku : wyzwania i oczekiwania / red. naukowa Joachim Osiński. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie usługami społecznymi : studium partnerstw publiczno-społecznych / Aldona Frączkiewicz-Wronka. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym / Eugeniusz Wojciechowski. Edition: Wyd. 2 popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w III Rzeczpospolitej Polskiej : odbudowa i jej efekty / Radosław Kamiński. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-099313] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Dysfunkcje administracji : służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej / Kaja Gadowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd powiatowy w Polsce : struktura, zadania, wybory / [redakcja Roman Kotapski]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Marina, cop. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-100814] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).

Powered by Koha