Your search returned 334 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Europeizacja administracji publicznej : zbiór studiów / pod red. Ireny Lipowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-077713] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Jawność i kompetencja : monitoring realizacji zasady jawności w administracji samorządowej Województwa Podlaskiego : raport / Piotr Sitniewski, Jarosław Ruszewski. Publisher: Suwałki : Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Rozwój instytucjonalny : poradnik dla samorządów terytorialnych / Jarosław Bober [et al. ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji et al.]. Publisher: Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. Other title: Poradnik dla samorządów terytorialnych.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Grzegorz Rydlewski. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-077880] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne : kierunki modernizacji instytucjonalnej w Unii Europejskiej i na świecie / Olgierd Lissowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe CONTACT, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Od naturalizmu do etatyzmu : doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 / Adam Bosiacki. Publisher: Warszawa : Liber, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Funkcja regulacyjna administracji publicznej : studium z zakresu nauki prawa administracyjnego oraz nauki administracji / Rafał Stasikowski. Publisher: Bydgoszcz ; Katowice : Branta , 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
E-government : systemy informacji publicznej / Mariusz Luterek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lists:
Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej / pod red. Pawła Chmielnickiego i Anny Dybały. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Współdziałanie administracji rządowej i samorządowej w Unii Europejskiej : konferencja absolwentów XVII Promocji Andrzej Frycz Modrzewski (2007-2009) / red. nauk. Michał Kulesza, Marcin Sakowicz ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Encyklopedia samorządu terytorialnego : dla każdego. Cz. 1, Ustrój / red. nauk. Małgorzata Stahl, Barbara Jaworska-Dębska. Publisher: Warszawa : "Difin", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093612] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo samorządu terytorialnego / pod red. Piotra Sitniewskiego ; [aut. poszczeg. rozdz. Agnieszka Brzostek et al.]. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Międzynarodowe uwarunkowania administracji publicznej / pod red. Patrycji Joanny Suwaj, Roberta Szczepankowskiego i Mieczysławy Zdanowicz. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lists:
Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej / pod red. Lucyny Rajcy. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie małopolskim / pod red. Ewy Bogacz-Wojtanowskiej, Grażyny Prawelskiej-Skrzypek. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Kancelaria Zarządu, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lists:
Ustrój administracji w nowożytnej Europie : zarys wykładu z historii administracji / Danuta Janicka. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Decentralizacja vs centralizacja administracji w strukturze zasadniczego terytorialnego podziału kraju / Ludwik Habuda. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
European code of conduct : for the political integrity of local and regional elected representatives. Publisher: Strasbourg : Council of Europe Publishing, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Współpraca partnerska samorządów : praktyczny przewodnik / [red. Katarzyna Paczyńska et al.]. Publisher: Poznań : Związek Miast Polskich, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Historia administracji i myśli administracyjnej / Jerzy Malec, Dorota Malec. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-100725] (7).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz / Wojciech Drobny, Marcin Mazuryk, Piotr Zuzankiewicz. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108338] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Encyklopedia samorządu terytorialnego / pod red. Katarzyny Miaskowskiej-Daszkiewicz, Bogumiła Szmulika. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej / pod red. Magdaleny Tabernackiej, Renaty Raszewskiej-Skałeckiej ; aut.: Adam Banaszkiewicz [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 września 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Skuteczne komunikowanie w administracji publicznej / Walentyna Trzcińska, Izabela Wiciak. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustrój samorządu terytorialnego / Zbigniew Bukowski, Tomasz Jędrzejewski, Piotr Rączka. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w prawie polskim / Rafał Budzisz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Public Management 2011 : funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. T. 1 / [red. nauk. Jarosław Wołejszo, Arkadiusz Letkiewicz]. Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2011. Other title: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 2 | Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu.Availability: Copies available for loan: [M-081085] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Public Management 2011 : funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. T. 2 / [red. nauk. Jarosław Wołejszo, Arkadiusz Letkiewicz]. Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2011. Other title: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 2 | Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu.Availability: Copies available for loan: [M-081086] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz : wzory umów i regulaminów / Wojciech Gonet. Edition: Stan prawny na 25 maja 2010 roku (uwzględnia zm. wchodzące w życie 17 lipca 2010 r.).Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Informatyzacja administracji publicznej : nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców / Małgorzata Ganczar. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lists:

Powered by Koha