Your search returned 328 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne : zagadnienia konstrukcyjne / Ryszard Szostak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo AE, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-080881] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Menadżer i polityk : wójt, burmistrz, prezydent miasta / Andrzej K. Piasecki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Profesja, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-041642] (23).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja publiczna / Adam Błaś, Jan Boć, Jan Jeżewski ; pod red. Jana Bocia. Edition: Wyd. 4 uzup.Publisher: [Wrocław] : Kolonia Limited, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-067495] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Rynek zamówień publicznych w procesie integracji z Unią Europejską : analiza sektorowa dostaw / Wacława Starzyńska. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Miejsce i rola powiatu w tradycji podziału terytorialnego Polski / Marek Sobczyński, Mariusz Kulesza. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Damaged (1).
Prawne podstawy działalności kulturalnej / Joanna Hołda, Zbigniew Hołda, Dorota Ostrowska. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-040834] (6).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego : materiały do ćwiczeń / Jerzy Korczak, Piotr Lisowski, Adam Ostapski. Edition: Stan prawny na 1 października 2006 r.Publisher: Wrocław : Kolonia Limited, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003135] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną / pod red. Marka Rymszy ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-050180] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce / Wiesław Kisiel. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-105007] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską / Marcin Sakowicz. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym / pod red. Alojzego Zalewskiego. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej / Andrzej Sylwestrzak. Edition: Wyd. 3 uzup. i uaktual.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046592] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarys nauki administracji / Jan Łukasiewicz. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048895] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce / red. nauk. Marek Chmaj ; [aut. rozdz. Marcin Bąkiewicz et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047681] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego w latach 1998-2000 / [zespół red. Marian Schab et al.] ; Urząd Statystyczny w Krakowie. Publisher: Kraków : US, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-084890] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Jerzy Oniszczuk. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Gmina w systemie administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec / Marcin Miemiec. Publisher: [Wrocław] : "Kolonia Limited", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-105006] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Technika redagowania uchwał w jednostkach samorządu terytorialnego z przykładami / Ireneusz Krześnicki. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej : teoria i praktyka / Marek Bugdol. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-002796] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie jakością w usługach publicznych / Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Fachowe CeDeWu, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049559] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych 2007 : z wprowadzeniem / Arkadiusz Szyszkowski. Edition: 4. wyd., stan prawny: czerwiec 2007.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047802] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zamówienia publiczne : wzory dokumentów / Emil Norek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Emil Norek. Edition: Wyd 3, stan prawny na 2 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008 (2007). Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny : zasady ustrojowe i praktyka / pod red. Pawła Sarneckiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-105008] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Ludomir Bogacz, Magdalena Łempicka, Grzegorz Pyliński. Edition: Stan prawny na dzień 16 sierpnia 2006 r.Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zakłady administracyjne w Polsce : ustrój wewnętrzny / Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-081423] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych / [wybór i oprac.] Anita Elżanowska, Małgorzata Śledziewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz do nowelizacji / Michał D. Bubnowski. Edition: Stan prawny: 27 października 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych : orzecznictwo / Małgorzata Stręciwilk. Edition: Stan prawny na 12 października 2007 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048131] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali / pod red. Lidii Zacharko, Andrzeja Matana, Grzegorza Łaszczycy. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108351] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha