Your search returned 331 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Konflikt interesów : czym jest i jak go unikać? : poradnik dla pracowników administracji rządowej / [autorzy: Maciej Wnuk, Marcin Szaładziński]. Edition: Stan prawny: styczeń 2016 r.Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Konflikt interesów : czym jest i jak go unikać? : poradnik dla pracowników administracji rządowej / [aut. Maciej Wnuk]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Konflikt interesów : czym jest i jak go unikać? : poradnik dla pracowników administracji rządowej / [autor Maciej Wnuk]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2015. Other title: Aktywność pozasłużbowa pracowników administracji rządowej.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego : zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism / redakcja Bogdan Dolnicki ; Monika Augustyniak, Adrian Faruga, Roman Marchaj, Bogusław Przywora. Edition: Stan prawny na 7 stycznia 2019 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
ePUAP : tips & tricks / Dariusz Bralczyk. Publisher: Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Straże : komentarz do ustaw / autor Paweł Drembkowski. Edition: Stan prawny: 15 lutego 2018 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Local government in the Republic of Ireland / Mark Callanan. Publisher: Dublin : Institute of Public Administration, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Il sistema delle autonomie locali / Luciano Vandelli. Edition: Quarta edizione.Publisher: Bologna : Il Mulino, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Manuale di diritto degli enti locali / revisione e aggiornamento della presente edizione a cura dei dottori Giovanna Basile [i 5 pozostałych]. Edition: XXIII edizione. Aggiornata al Nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18-4-2016, n. 50).Publisher: Napoli : Edizioni Giuridiche Simone, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny XXI wieku / Irena Lipowicz. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. Other title: Samorząd terytorialny dwudziestego pierwszego wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lokaal bestuur / Linze Schaap. Edition: Zevende druk.Publisher: Dordrecht : Convoy Uitgevers BV, copyright 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Charakterystyka prawna mandatu radnego / Jarosław Galicki. Edition: Stan prawny obowiązujący na dzień 26 lutego 2018 r.Publisher: Warszawa : Warszawska Metropolia Prawosławna, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustrój samorządu terytorialnego III Rzeczypospolitej : zarys wykładu / Izabela Lewandowska-Malec ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2001. Other title: Ustrój samorządu terytorialnego Trzeciej Rzeczypospolitej.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-026234] (66).
  Copies available for reference: [CZ KA 351/354] (2).
  Checked out (1).
Procedury podejmowania roztrzygnięć i inne istotne problemy prawne w szkolnictwie wyższym : konferencja naukowa, Białystok 26-27 lutego 2001 / [pod red. nauk. Eugeniusza Ruśkowskiego, Haliny Święczkowskiej]. Publisher: Białystok ; Siedlce : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046928] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Demokracja lokalna i partycypacja obywatelska : zachodnioeuropejskie i amerykańskie doświadczenia, polskie obawy i perspektywy / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey i Marka S. Szczepańskiego ; [Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej]. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS ; Bielsko-Biała : Wydaw. ATH, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047891] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny : zadania, gospodarka, rozwój / pod red. Anny Harańczyk ; [przekł. streszcz. na jęz. ang.: Wojciech Pokrzyk]. Publisher: Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Polityka kulturalna polskich samorządów : wybrane zagadnienia / Grażyna Prawelska-Skrzypek. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046583] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - administracja / [oprac. red.: Halina Baszak-Jaroń, Wojciech Majchrowski] ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002. Other title: Materiały konferencyjne - administracja.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-008184] (18).
  Copies available for reference: [CZ KA 351/354] (2).
Samorząd po reformie / Anna Rubaj, Jolanta Szkudlarek, Jerzy J. Wiatr. Publisher: Koszalin : Wydaw. Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-008326] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego / pod red. Wojciecha Kosiedowskiego. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności " Dom Organizatora", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-050495] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Regulaminy urzędu gminy, starostwa oraz komunalnych jednostek organizacyjnych : wzory z komentarzem i orzecznictwem / Anna Chmielnicka, Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : Międzykomunalna Spółka Akcyjna "Municipium", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-008641] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Działalność kontrolna rady gminy i komisji : ze wzorami pism, regulaminów, programów i protokołów / pod red. Zdzisława Majewskiego. Edition: 2 wyd.Publisher: Warszawa : "Municipium", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047679] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży / Jarosław Dobkowski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-005073] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Historia administracji : wybór źródeł / pod red. Jerzego Malca ; [oprac.] Michał Hładij [et al.]. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006306] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012537] (1).
Samorząd terytorialny a państwo : prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym / Mirosław Karpiuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-105009] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Planowanie i finansowanie zamówień publicznych / Ryszard Szostak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Publicus, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Gwarancje samorządności gminnej w systemie prawnym Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej / Rafał Stasikowski. Publisher: Bydgoszcz ; Katowice : Branta, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-105012] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne / Andrzej K. Piasecki. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-082359] (9).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej i w wymiarze sprawiedliwości : III Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska, Gdańsk, 20-21 pażdziernika 2008 / red. naukowa Maciej Barczewski, Krzysztof Grajewski, Jarosław Warylewski. Publisher: Warszawa : Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lists:
Pojęcie administracji publicznej a "swobodne uznanie" / Marian Zimmermann ; [przedm. Jan Zimmermann]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091051] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).

Powered by Koha