Your search returned 312 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Regulaminy urzędu gminy, starostwa oraz komunalnych jednostek organizacyjnych : wzory z komentarzem i orzecznictwem / Anna Chmielnicka, Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : Międzykomunalna Spółka Akcyjna "Municipium", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-008641] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Działalność kontrolna rady gminy i komisji : ze wzorami pism, regulaminów, programów i protokołów / pod red. Zdzisława Majewskiego. Edition: 2 wyd.Publisher: Warszawa : "Municipium", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047679] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży / Jarosław Dobkowski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-005073] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Historia administracji : wybór źródeł / pod red. Jerzego Malca ; [oprac.] Michał Hładij [et al.]. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006306] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012537] (1).
Samorząd terytorialny a państwo : prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym / Mirosław Karpiuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-105009] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Planowanie i finansowanie zamówień publicznych / Ryszard Szostak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Publicus, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Gwarancje samorządności gminnej w systemie prawnym Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej / Rafał Stasikowski. Publisher: Bydgoszcz ; Katowice : Branta, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-105012] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne / Andrzej K. Piasecki. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-082359] (9).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej i w wymiarze sprawiedliwości : III Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska, Gdańsk, 20-21 pażdziernika 2008 / red. naukowa Maciej Barczewski, Krzysztof Grajewski, Jarosław Warylewski. Publisher: Warszawa : Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lists:
Pojęcie administracji publicznej a "swobodne uznanie" / Marian Zimmermann ; [przedm. Jan Zimmermann]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091051] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo do dobrej administracji / [red. nauk. Hanna Machińska]. Publisher: Warszawa : BIRE, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-064232] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Podmioty administrujące / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Maksymilian Cherka [et al.]. Edition: [Stan prawny na 1 stycznia 2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-085900] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (2).
Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności / red. Mirosław Stec, Marek Mączyński. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-082983] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Stosunek służbowy / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Tadeusz Kuczyński, Eliza Mazurczak-Jasińska, Jakub Stelina. Edition: [Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-094199] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Zarys nauki administracji / Ernest Knosala. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-080087] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Nauka administracji / red. Barbara Kudrycka, B. Guy Peters, Patrycja Joanna Suwaj. Edition: Stan prawny na 1 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080091] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Praktyka organizowania administracji publicznej / Stanisław Cieślak. Publisher: Warszawa : "Difin", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-080511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Paweł Bojarski, Wojciech Radecki, Jerzy Rotko. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2011 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym / Helena Szewczyk. Edition: Stan prawny na 1 marca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego : jak działać lepiej, mając mniej? : materiały z konferencji, Warszawa, 10-11 grudnia 2009 / pod red. Witolda Mikułowskiego i Agnieszki Jezierskiej ; [tł Wojciech Gilewski] ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2011. Other title: Défi du développement des ressources humaines de l'État en période de crise économique : comment faire mieux avec moins?.Availability: Copies available for loan: [M-097160] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Władze publiczne w demokratycznym państwie prawa : prawo - instytucje - zasoby / Tadeusz Biernat. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-099014] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 351/354] (2).
Samorząd gospodarczy w prawie polskim : studium prawne / Kazimierz Bandarzewski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-102143] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Internacjonalizacja administracji publicznej / redakcja naukowa Zbigniew Czarnik, Jerzy Posłuszny, Ludwik Żukowski. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii : analiza prawnoporównawcza / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; autorzy: Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Joanna Jagoda, Anna Łabno, Roman Marchaj, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica, João Caupers, Isabel Celeste Fonseca, Ana Raquel Moniz, António Lorena de Sèves ; [tłumaczenie Anna Sorówka-Łach]. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Other title: Local government in Poland and Portugal : comparative legal analysis.Availability: Copies available for loan: [M-099267] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-101837] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Współzarządzanie publiczne / redakcja naukowa Stanisław Mazur ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-105199] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (2).
Samorząd w systemie demokracji obywatelskiej : wybrane problemy / red. nauk. Robert Kmieciak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej / redakcja naukowa Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec ; [recenzenci Marek Chmaj, Marian Zdyb ; tłumaczenie na język angielski Cezary T. Szyjko ; tłumaczenie na język niemiecki Ewelina Janas] ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2015. Other title: Local self-government in the European Union Member-States | Kommunale Selbstverwaltung in den Ländern der Europäischen Union.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Samorząd terytorialny w Polsce : reforma czy kontynuacja? / redakcja naukowa Jolanta Itrich-Drabarek, Elżbieta Borowska, Antoni Morawski, Daniel Przastek ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce / redakcja: Stanisław Sagan, Magdalena Sitek ; [Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie]. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).

Powered by Koha