Your search returned 328 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dyplomacja samorządowa : efektywność i perspektywy rozwoju / Adriana Skorupska ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Agnieszka Pawłowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-105229] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorządowe odznaki zaszczytne / Zdzisław Sawicki. Publisher: Warszawa : [s.n., ca 2015]. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej : aspekty administracyjnoprawne / Magdalena Małecka-Łyszczek. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej / pod redakcją Rafała Bucholskiego, Jacka Jaśkiewicza, Agnieszki Mikos-Sitek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków / Henryk Palarz. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym / pod redakcją Magdaleny Gurdek. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110734] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz / Cezary Banasiński, Krzysztof Jaroszyński. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
City power : urban governance in a global age / Richard Schragger. Publisher: New York : Oxford University Press, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej / redakcja Maciej Drzonek, Magdalena Musiał-Karg, Artur Wołek. Publisher: Kraków : Akademia "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego / Adam Doliwa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w Polsce i na Ukrainie = Mìsceve samovrâduvannâ v Pol'ŝì ta Ukraïnì / red. Mirosław Karpiuk. Publisher: Poznań ; Kijów : Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, 2013. Other title: Mìsceve samovrâduvannâ v Pol'ŝì ta Ukraïnì.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych / [red. Wioletta Żelazowa]. Edition: 24. wyd., stan prawny: sierpień 2016 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji : studium administracyjnoprawne na tle porównawczym / Monika Augustyniak. Edition: Stan prawny na 20 czerwca 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Poradnik innowacyjnego samorządowca : inspiracje, narzędzia, dobre praktyki / Jan Fazlagić, Stanisław Gasik. Publisher: Warszawa : Poltext, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Spory o samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej po 1989 roku / Grzegorz Radomski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego / redakcja naukowa Mirosław Stec, Stefan Płażek. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Teorie współpracy terytorialnej : municipium oeconomicus versus municipium reciprocans / Katarzyna Szmigiel-Rawska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wdrażanie elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie / Jacek Zgutczyński. Publisher: Wrocław : Presscom, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Elektroniczny rząd : aspekty konstytucyjnoprawne / Jakub Rzucidło. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Czynności notarialne : komentarz do art. 79-112 Prawa o notariacie / Andrzej Jan Szereda. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Józef Edmund Nowicki. Edition: 3. wydanie, stan prawny na 1 marca 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Powiat w Polsce : problemy i wyzwania szczebla ponadgminnego / pod redakcją Adama Jarosza i Beaty Springer. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych / Karolina Jastrzębska. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2018. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Remonstracja w prawie administracyjnym procesowym / Ewa Szewczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej / Elżbieta Jarzęcka-Siwik, Maciej Berek, Bogdan Skwarka, Zbigniew Wrona ; redakcja naukowa Elżbieta Jarzęcka-Siwik. Edition: Stan prawny na 1 marca 2018 r.Publisher: Warszawa : Najwyższa Izba Kontroli, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich : studium porównawcze / pod redakcją Piotra Mikulego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Dobra publiczne : wczoraj - dziś - jutro / Jerzy Kleer. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Konflikt interesów : czym jest i jak go unikać? : poradnik dla pracowników administracji rządowej / [autorzy: Maciej Wnuk, Marcin Szaładziński]. Edition: Stan prawny: styczeń 2016 r.Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Konflikt interesów : czym jest i jak go unikać? : poradnik dla pracowników administracji rządowej / [aut. Maciej Wnuk]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).

Powered by Koha