Your search returned 332 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem : wybrane zagadnienia / Andrzej Józef Kozłowski, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska. Publisher: Olsztyn : Pracownia Wydawnicza Elset, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań / redakcja naukowa Tomasz Bąkowski. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Samorząd powiatowy w Polsce : struktura, zadania, wybory / [redakcja Roman Kotapski]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Marina, cop. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-100814] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd lokalny : od teorii do badań empirycznych / red. nauk. Jerzy Kleer ; [aut.: Grażyna Bukowska et al.]. Publisher: Warszawa : CeDeWu. PL Wydawnictwa Fachowe, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd gospodarczy - Polska, Europa, świat / Sławomir Stanisław Dębski. Publisher: Toruń : Dom Wydawniczy DUET, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Brytyjski samorząd lokalny po 1945 roku / Elżbieta Sadowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Koncepcje zarządzania zadaniami własnymi realizowanymi przez samorząd terytorialny / redakcja naukowa Agnieszka Ulfik ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Europa samorządna : samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej / Paweł Machalski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Other title: Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Forma dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej / Michał Jachowicz, Mariusz Kotulski. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-113114] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
The second tier of local government in Europe : provinces, counties, départements and Landkreise in comparison / ed. by Hubert Heinelt and Xavier Bertrana. Publisher: New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Comparative public administration / edited by J. A. Chandler. Edition: 2nd ed.Publisher: London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Local government in Europe : the 'fourth level' in the EU multilayered system of governance / ed. by Carlo Panara and Michael Varney. Publisher: London ; New York : Routledge, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorządowe konsultacje społeczne / Roman Marchaj. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Europejskie modele samorządu terytorialnego : stan obecny i perspektywy / red. nauk. Jacek Wojnicki ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. Instytut Europeistyki. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny państw europejskich / red. nauk. Sylwester Wróbel. Publisher: Katowice : Śląsk, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Explaining local government : local government in Britain since 1800 / J.A. Chandler. Publisher: Manchester ; New York : Manchester University Press, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Local governance in Western Europe / Peter John. Publisher: London [etc.] : SAGE Publications, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Jednostki pomocnicze w polskich gminach : pozycja, funkcje i wyzwania / pod redakcją Adama Jarosza i Beaty Springer. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury / Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański, Łukasz Gaweł ; redakcja naukowa Alicja Jagielska-Burduk. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2016 r.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Łańcuch wartości gminy = (The Value Chain of a Commune) / pod redakcją Wojciecha Dziemianowicza i Jacka Szlachty. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. Other title: Value Chain of a Commune.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo wodne : komentarz / Mirosław Kałużny. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 grudnia 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. Edition: 6. wyd., stan prawny na 1 września 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-102741] (5).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (2).
Local government in the United Kingdom / David Wilson and Chris Game. Edition: 5th ed.Publisher: Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Inter-municipal cooperation in Europe / ed. by Rudie Hulst and André van Montfort. Publisher: Dordrecht : Springer, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
The Oxford handbook of local and regional democracy in Europe / edited by John Loughlin, Frank Hendriks, Anders Lindström. Publisher: Oxford : Oxford University Press, dr. 2016. Other title: Local and regional democracy in Europe.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Comparing local governance : trends and developments / ed. by Bas Denters and Lawrence E. Rose. Publisher: Houndmills : Palgrave MacMillan, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Local governance in England and France / Alastair Cole and Peter John. Edition: Transferred to digital printing 2005.Publisher: London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Local government in liberal democracies : an introductory survey / edited by J. A. Chandler. Publisher: London ; New York : Routledge, [post 2006], 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
The European Charter of Local Self-Government : a treaty for local democracy / C. M. G. Himsworth. Publisher: Edinburgh : Edinburgh University Press, cop. 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz / Magdalena Rycak, Artur Rycak, Jakub Stelina ; słowo wstępne Jerzy Stępień. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha