Your search returned 312 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań / redakcja naukowa Tomasz Bąkowski. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Samorząd powiatowy w Polsce : struktura, zadania, wybory / [redakcja Roman Kotapski]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Marina, cop. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-100814] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd lokalny : od teorii do badań empirycznych / red. nauk. Jerzy Kleer ; [aut.: Grażyna Bukowska et al.]. Publisher: Warszawa : CeDeWu. PL Wydawnictwa Fachowe, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd gospodarczy - Polska, Europa, świat / Sławomir Stanisław Dębski. Publisher: Toruń : Dom Wydawniczy DUET, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Brytyjski samorząd lokalny po 1945 roku / Elżbieta Sadowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Koncepcje zarządzania zadaniami własnymi realizowanymi przez samorząd terytorialny / redakcja naukowa Agnieszka Ulfik ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Europa samorządna : samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej / Paweł Machalski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Other title: Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Forma dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej / Michał Jachowicz, Mariusz Kotulski. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorządowe konsultacje społeczne / Roman Marchaj. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Europejskie modele samorządu terytorialnego : stan obecny i perspektywy / red. nauk. Jacek Wojnicki ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. Instytut Europeistyki. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny państw europejskich / red. nauk. Sylwester Wróbel. Publisher: Katowice : Śląsk, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Jednostki pomocnicze w polskich gminach : pozycja, funkcje i wyzwania / pod redakcją Adama Jarosza i Beaty Springer. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury / Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański, Łukasz Gaweł ; redakcja naukowa Alicja Jagielska-Burduk. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2016 r.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Łańcuch wartości gminy = (The Value Chain of a Commune) / pod redakcją Wojciecha Dziemianowicza i Jacka Szlachty. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. Other title: Value Chain of a Commune.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo wodne : komentarz / Mirosław Kałużny. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 grudnia 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. Edition: 6. wyd., stan prawny na 1 września 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-102738] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (3).
Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz / Magdalena Rycak, Artur Rycak, Jakub Stelina ; słowo wstępne Jerzy Stępień. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Dyplomacja samorządowa : efektywność i perspektywy rozwoju / Adriana Skorupska ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Agnieszka Pawłowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-105229] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorządowe odznaki zaszczytne / Zdzisław Sawicki. Publisher: Warszawa : [s.n., ca 2015]. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej : aspekty administracyjnoprawne / Magdalena Małecka-Łyszczek. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej / pod redakcją Rafała Bucholskiego, Jacka Jaśkiewicza, Agnieszki Mikos-Sitek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków / Henryk Palarz. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym / pod redakcją Magdaleny Gurdek. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110734] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz / Cezary Banasiński, Krzysztof Jaroszyński. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej / redakcja Maciej Drzonek, Magdalena Musiał-Karg, Artur Wołek. Publisher: Kraków : Akademia "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego / Adam Doliwa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w Polsce i na Ukrainie = Mìsceve samovrâduvannâ v Pol'ŝì ta Ukraïnì / red. Mirosław Karpiuk. Publisher: Poznań ; Kijów : Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, 2013. Other title: Mìsceve samovrâduvannâ v Pol'ŝì ta Ukraïnì.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych / [red. Wioletta Żelazowa]. Edition: 24. wyd., stan prawny: sierpień 2016 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji : studium administracyjnoprawne na tle porównawczym / Monika Augustyniak. Edition: Stan prawny na 20 czerwca 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).

Powered by Koha