Your search returned 327 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Poradnik obywatelski / Katarzyna Klimek-Michno, Anna Pasieka. Publisher: Kraków : Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Model ustroju samorządu gminnego w wybranych krajach europejskich : prawo samorządu terytorialnego w toku przemian / Katarzyna Płonka-Bielenin, Tomasz Moll ; pod red. Lidii Zacharko. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie informacją publiczną w jednostkach samorządu terytorialnego / Dušan Bogdanov. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 października 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz Lex / Małgorzata Stachowiak, Jarosław Jerzykowski, Włodzimierz Dzierżanowski. Edition: 6. wyd., stan prawny na 19 października 2014 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Local government in the member states of the European Union : a comparative legal perspective / Angel-Manuel Moreno (editor). Publisher: Madrid : Instituto Nacional de Administración Pública, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Przejawy społecznej nieodpowiedzialności organizacji publicznych / Jerzy Bogdanienko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja powiatowa w systemie terenowej administracji publicznej / Przemysław Niemczuk. Publisher: Rzeszów : RS Druk Drukarnia Wydawnictwo ; Przemyśl : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-111931] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Kontrola rządowa w administracji publicznej : poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych / Marcin Antoniak. Edition: Stan prawny: marzec 2012.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego / pod redakcją Adama Grytnera. Edition: Stan prawny: grudzień 2014.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Samorząd terytorialny w myśli politycznej II Rzeczypospolitej Polskiej / Monika Sidor. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w programach ugrupowań politycznych w Polsce (1989-1998) / Piotr Olszewski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej / pod red. Marka Barańskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Katowice : Uniwersytet Śląski , 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w Europie i Polsce : wybrane aspekty / pod red. naukową Krzysztofa Kociubińskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny na przełomie XX/XXI wieku / pod red. Alfreda Lutrzykowskiego, Mariusza Popławskiego, Roberta Gawłowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym / Eugeniusz Wojciechowski. Edition: Wyd. 2 popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Kierownictwo w samorządzie terytorialnym : analiza administracyjnoprawna / Mariusz Szyrski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Modernizacja administracji : studium polityk administracyjnych w Polsce / Grzegorz Rydlewski ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Polski samorząd terytorialny : europejskie standardy i krajowa specyfika / red. nauk. Alfred Lutrzykowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w III Rzeczpospolitej Polskiej : odbudowa i jej efekty / Radosław Kamiński. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-099313] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Rosyjska administracja specjalna w Królestwie Polskim : 1839-1918 / Artur Górak, Krzysztof Latawiec. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Upodmiotowienie samorządu lokalnego w okresie transformacji systemowej w Polsce / Sebastian Kozłowski ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków : komentarz / Beata Brynczak, Karolina Ubysz. Edition: Stan prawny na 10 kwietnia 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego : wzory pism i dokumentów, schematy działań / Monika Augustyniak, Tomasz Moll. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Public governance / edited by Stanisław Mazur ; [translated from Polish by Rafał Śmietana]. Publisher: Warsaw : Scholar Publishing House, 2015. Other title: Współzarządzanie publiczne.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Dysfunkcje administracji : służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej / Kaja Gadowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Decentralizacja władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej : aspekt ustrojowo-politologiczny / Jacek Wojnicki. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Powiat : przestrzeń władzy publicznej / Konrad Koc. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem : wybrane zagadnienia / Andrzej Józef Kozłowski, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska. Publisher: Olsztyn : Pracownia Wydawnicza Elset, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań / redakcja naukowa Tomasz Bąkowski. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha