Your search returned 334 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych / Henryk Gawroński. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Jednostki pomocnicze gminy / Monika Augustyniak. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania / Grzegorz Dostatni. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-086130] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w świetle zmian Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Zbigniew Grzymała [et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
20 lat samorządu terytorialnego w Polsce : sukcesy, porażki, perspektywy / pod red. Katarzyny Mieczkowskiej-Czerniak, Katarzyny Radzik-Maruszak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Other title: Dwadzieścia lat samorządu terytorialnego w Polsce.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo a partycypacja publiczna / pod red. Pauliny Sobiesiak-Penszko. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-089654] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ewaluacja : poradnik dla pracowników administracji publicznej / Stanisław Bienias [et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Planowanie strategiczne : poradnik dla pracowników administracji publicznej / Wojciech Dziemianowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-089712] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce / Eugeniusz Zieliński ; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-099312] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (2).
Zarządzanie dokumentacją w urzędzie : instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce / Andrzej Regliński. Publisher: Wrocław : Presscom, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zamówienia publiczne nie są trudne / Justyna Olszewska-Stompel, Jarosław Rokicki. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Organizacja i funkcjonowanie rady gminy / Monika Augustyniak. Edition: Stan prawny na 1 września 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Historia administracji i myśli administracyjnej : czasy nowożytne i współczesne (XVI-XX w.) / Tadeusz Maciejewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Komunikowanie lokalne w Polsce : o instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów / Patrycja Szostok, Robert Rajczyk. Publisher: Katowice : Gnome - Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne, 2013. Other title: O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów.Availability: Copies available for loan: [M-091513] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Władza samorządu lokalnego / Ewa J. Nowacka. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-113539] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego : jak działać lepiej, mając mniej? : materiały z konferencji, Warszawa, 10-11 grudnia 2009 / pod red. Witolda Mikułowskiego i Agnieszki Jezierskiej ; [tł Wojciech Gilewski] ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2011. Other title: Défi du développement des ressources humaines de l'État en période de crise économique : comment faire mieux avec moins?.Availability: Copies available for loan: [M-097160] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja publiczna na progu XXI wieku : wyzwania i oczekiwania / red. naukowa Joachim Osiński. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Warszawski samorząd terytorialny w latach 1990-2002 : geneza, ustrój, idee ustrojowe, aktywność / Stanisław Faliński. Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny : podstawy ustroju i działalności / Hubert Izdebski. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-096974] (6).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (2).
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie : komentarz / Mateusz Pacak, Katarzyna Zmorek. Edition: Stan prawny na 1 maja 2013 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samodzielność gminy w aspekcie oddziaływań nadzorczych / Kamil Sikora ; [Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu]. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
W poszukiwaniu dobrej administracji / red. Hubert Izdebski i Hanna Machińska. Publisher: Warszawa : Wydział Prawa i Administracji UW : Biuro Informacji Rady Europy, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo samorządu terytorialnego / red. nauk. Marek Chmaj ; [poszczególne rozdz. napisali Marcin Bąkiewicz et al]. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Monokratyczne organy jednostek samorządu terytorialnego / Magdalena Gurdek. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo a partycypacja publiczna : bilans monitoringu 2013 / pod red. Małgorzaty Koziarek. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie usługami społecznymi : studium partnerstw publiczno-społecznych / Aldona Frączkiewicz-Wronka. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja publiczna / red. nauk. Jerzy Hausner. Edition: Wyd. 2, uaktual., 6 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [2012]. Availability: Copies available for loan: [M-094570] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Stefan Babiarz [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 15 sierpnia 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Other title: PZP.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Historia administracji / Tadeusz Maciejewski. Edition: 2. wyd. rozsz. i zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Nauka administracji / Zbigniew Leoński. Edition: 6. wyd. uzup. i zaktualizowane, [stan prawny na dzień 20 września 2009 r.] / aktualizację 6 wyd. oprac. Krystyna Wojtczak.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-094580] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).

Powered by Koha