Your search returned 328 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
KSAP XX lat / red. nauk. Henryk Samsonowicz. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-097152] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
20-lecie KSAP i konferencja NISPAcee / Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, [2010]. Other title: Dwudziestolecie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i konferencja NISPAcee.Availability: Copies available for loan: [M-097153] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Procedura zlecania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym : z wzorcową dokumentacją i przykładem oferty / Izabela Świderek. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Gra o jutro usług publicznych w Polsce / red. nauk. Wiesława Kozek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Nowe zarządzanie publiczne / Marcin Zawicki. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Teresa Lubińska. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie / Tomasz Kaczmarek, Łukasz Mikuła. Publisher: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Współczesna administracja publiczna w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne / pod red. Rafała Bruskiego, Jacka Joachimowskiego, Tomasza Kuczura. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Mado, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ewolucja funkcji wojewody jako przedstawiciela Rządu / Jan Majchrowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawa i obowiązki radnego : poradnik na kadencję 2010-1014 / Dorota Bąbiak-Kowalska [et al.]. Publisher: Warszawa : Municipium SA, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Administracja elektroniczna : kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce / Jacek Janowski. Publisher: Warszawa : "Municipium", cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Jerzy Pieróg. Edition: 11. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Other title: PrZamPubl : komentarz.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny we Włoszech : aspekty ustrojowe / Małgorzata Kwiatkowska. Publisher: Wrocław : Presshouse, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Jakość administracji publicznej = The quality of public administration : międzynarodowa konferencja naukowa, Cedzyna k. Kielc, 24-26 września 2004 r. / [red. nauk. Jan Łukasiewicz ] ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Rzeszowie. Publisher: Rzeszów : "Mitel", 2004. Other title: Quality of public administration.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979-2010 : od nowego zarządzania publicznego do lokalnego współzarządzania / Katarzyna Radzik-Maruszak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji / red. nauk.: Bogdan Dolnicki, Jan Paweł Tarno. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Public relations w sferze publicznej : wizerunek i komunikacja / red. nauk.: Magdalena Tabernacka, Aleksandra Szadok-Bratuń. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-091273] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych / Włodzimierz Dzierżanowski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja rządowa w Polsce / red. nauk. Marek Chmaj ; [poszczególne rozdz. napisali Mariusz Bidziński et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-093429] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd powiatowy w Polsce : założenia i realizacja / Mariusz Wiktor Sienkiewicz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Niezespolona administracja rządowa / Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec (red.) ; [Martin Bożek et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej / Krystyna Lisiecka, Tomasz Papaj, Ewa Czyż-Gwiazda. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Udzielanie informacji przez administrację publiczną : (teoria i praktyka) / Grzegorz Rydlewski, Przemysław Szustakiewicz, Katarzyna Golat. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ewolucja samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Karolina Julia Helnarska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 września 2012.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (2).
Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych / red. Maciej Rudnicki ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Edition: Stan prawny na luty 2012 r.Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi / Jakub Kosowski. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Decentralizacja władzy publicznej we Francji w drugiej połowie XX wieku / Dorota Wójtowicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w Polsce : kształtowanie się i ustrój obecny / pod red. Jacka Dziobek-Romańskiego ; [aut.: Jacek Dziobek-Romański, Agata Barczewska-Dziobek]. Publisher: Sandomierz : Wydawnictwo Armoryka, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych / Henryk Gawroński. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).

Powered by Koha