Your search returned 31 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską / Marcin Sakowicz. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej : teoria i praktyka / Marek Bugdol. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-002796] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Współdziałanie administracji rządowej i samorządowej w Unii Europejskiej : konferencja absolwentów XVII Promocji Andrzej Frycz Modrzewski (2007-2009) / red. nauk. Michał Kulesza, Marcin Sakowicz ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja rządowa w Polsce / red. nauk. Marek Chmaj ; [poszczególne rozdz. napisali Mariusz Bidziński et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-093429] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Decentralizacja władzy publicznej we Francji w drugiej połowie XX wieku / Dorota Wójtowicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samodzielność gminy w aspekcie oddziaływań nadzorczych / Kamil Sikora ; [Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu]. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny na przełomie XX/XXI wieku / pod red. Alfreda Lutrzykowskiego, Mariusza Popławskiego, Roberta Gawłowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Powiat : przestrzeń władzy publicznej / Konrad Koc. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Local government in Europe : the 'fourth level' in the EU multilayered system of governance / ed. by Carlo Panara and Michael Varney. Publisher: London ; New York : Routledge, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Local government in the United Kingdom / David Wilson and Chris Game. Edition: 5th ed.Publisher: Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Inter-municipal cooperation in Europe / ed. by Rudie Hulst and André van Montfort. Publisher: Dordrecht : Springer, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Comparing local governance : trends and developments / ed. by Bas Denters and Lawrence E. Rose. Publisher: Houndmills : Palgrave MacMillan, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Local government today / J.A. Chandler. Edition: Fourth edition.Publisher: Manchester ; New York : Manchester University Press, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Agnieszka Pawłowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-105229] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Teorie współpracy terytorialnej : municipium oeconomicus versus municipium reciprocans / Katarzyna Szmigiel-Rawska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania : hipotezy wielkoludów i liliputów / Paweł Swianiewicz, Adam Gendźwiłł, Julita Łukomska, Anna Kurniewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Demokracja lokalna i partycypacja obywatelska : zachodnioeuropejskie i amerykańskie doświadczenia, polskie obawy i perspektywy / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey i Marka S. Szczepańskiego ; [Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej]. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS ; Bielsko-Biała : Wydaw. ATH, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047891] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Miejsce i rola powiatu w tradycji podziału terytorialnego Polski / Marek Sobczyński, Mariusz Kulesza. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Damaged (1).
Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną / pod red. Marka Rymszy ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-050180] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Działalność kontrolna rady gminy i komisji : ze wzorami pism, regulaminów, programów i protokołów / pod red. Zdzisława Majewskiego. Edition: 2 wyd.Publisher: Warszawa : "Municipium", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047679] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce : ogólnopolska konferencja naukowa, Łańcut, 12-14 czerwca 2008 r. / pod red. Jerzego Parchomiuka, Bogusława Ulijasza, Emila Kruka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-052866] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustrój administracji w nowożytnej Europie : zarys wykładu z historii administracji / Danuta Janicka. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności / red. Mirosław Stec, Marek Mączyński. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-082983] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Współczesna administracja publiczna w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne / pod red. Rafała Bruskiego, Jacka Joachimowskiego, Tomasza Kuczura. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Mado, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce / Eugeniusz Zieliński ; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-099312] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Samorząd w systemie demokracji obywatelskiej : wybrane problemy / red. nauk. Robert Kmieciak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Local governance in England and France / Alastair Cole and Peter John. Edition: Transferred to digital printing 2005.Publisher: London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Reforming local government in Europe : closing the gap between democracy and efficiency / eds. Norbert Kersting, Angelika Vetter. Publisher: Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH ; Opladen : Leske + Budrich, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji : studium administracyjnoprawne na tle porównawczym / Monika Augustyniak. Edition: Stan prawny na 20 czerwca 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
The second tier of local government in Europe : provinces, counties, départements and Landkreise in comparison / ed. by Hubert Heinelt and Xavier Bertrana. Publisher: New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).

Powered by Koha