Your search returned 238 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zamówienia publiczne w praktyce : (wzory dokumentów, przykłady, instrukcje) / Kazimierz Dukaczewski, Andrzej Warwas. Publisher: Warszawa : Edukator 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd w Polsce : istota, formy, zadania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Stanisława Wykrętowicza. Edition: Wyd. 2 uaktual.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu / Urszula Kłosiewicz-Górecka, Bożena Słomińska. Publisher: Warszawa : Difin, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Rynek zamówień publicznych w procesie integracji z Unią Europejską : analiza sektorowa dostaw / Wacława Starzyńska. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Emil Norek. Edition: Wyd 3, stan prawny na 2 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008 (2007). Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
System zamówień publicznych w Polsce / Andrzej Panasiuk. Publisher: Warszawa : OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Jawność i kompetencja : monitoring realizacji zasady jawności w administracji samorządowej Województwa Podlaskiego : raport / Piotr Sitniewski, Jarosław Ruszewski. Publisher: Suwałki : Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Współpraca partnerska samorządów : praktyczny przewodnik / [red. Katarzyna Paczyńska et al.]. Publisher: Poznań : Związek Miast Polskich, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja elektroniczna : kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce / Jacek Janowski. Publisher: Warszawa : "Municipium", cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo samorządu terytorialnego / red. nauk. Marek Chmaj ; [poszczególne rozdz. napisali Marcin Bąkiewicz et al]. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Stefan Babiarz [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 15 sierpnia 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Other title: PZP.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym / Eugeniusz Wojciechowski. Edition: Wyd. 2 popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Dysfunkcje administracji : służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej / Kaja Gadowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd gospodarczy - Polska, Europa, świat / Sławomir Stanisław Dębski. Publisher: Toruń : Dom Wydawniczy DUET, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorządowe odznaki zaszczytne / Zdzisław Sawicki. Publisher: Warszawa : [s.n., ca 2015]. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych / [red. Wioletta Żelazowa]. Edition: 24. wyd., stan prawny: sierpień 2016 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Poradnik innowacyjnego samorządowca : inspiracje, narzędzia, dobre praktyki / Jan Fazlagić, Stanisław Gasik. Publisher: Warszawa : Poltext, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Elektroniczny rząd : aspekty konstytucyjnoprawne / Jakub Rzucidło. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Procedury podejmowania roztrzygnięć i inne istotne problemy prawne w szkolnictwie wyższym : konferencja naukowa, Białystok 26-27 lutego 2001 / [pod red. nauk. Eugeniusza Ruśkowskiego, Haliny Święczkowskiej]. Publisher: Białystok ; Siedlce : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046928] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Proces decyzyjny w administracji publicznej / pod red. Ludwika Habudy. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja publiczna w państwie prawa : księga jubileuszowa dla profesora Jana Jendrośki : [w osiemdziesiątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy naukowej / kom. red.: Barbara Adamiec et al.]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego / pod red. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydaw. UO, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zamówienia publiczne : poradnik dla praktyków / Paweł Granecki, Marek Koleśnikow. Edition: Wyd. 3., [stan prawny na 1 czerwca 2002 r.].Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Edukacja narodowa : orzecznictwo / oprac. Przemysław Kierończyk. Edition: Stan prawny na dzień 4 grudnia 1996 r.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Prawnicze "Lex", cop. 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Edukacja w gminie, powiecie i województwie : z wzorami regulaminów i uchwał / [kol. red. Agata Gałuszka et al.] ; Federacja Związków i Stowarzyszeń Gmin i Powiatów RP. Centrum Prawa Miejscowego. Publisher: Kraków : Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 1999. Availability: Copies available for loan: [MA-005898] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa / Krzysztof Byjoch, Jerzy Sulimierski, Jan Paweł Tarno. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów / pod red. Janiny Filek. Publisher: Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-005215] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny : zadania, gospodarka, rozwój / pod red. Anny Harańczyk ; [przekł. streszcz. na jęz. ang.: Wojciech Pokrzyk]. Publisher: Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Władza w samorządzie terytorialnym III RP : teoria i praktyka kadencji 1990-2002 / Andrzej K. Piasecki. Publisher: Zielona Góra : "Tęcza", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047463] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Polityka kulturalna polskich samorządów : wybrane zagadnienia / Grażyna Prawelska-Skrzypek. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046583] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).

Powered by Koha