Your search returned 238 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Od naturalizmu do etatyzmu : doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 / Adam Bosiacki. Publisher: Warszawa : Liber, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej i w wymiarze sprawiedliwości : III Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska, Gdańsk, 20-21 pażdziernika 2008 / red. naukowa Maciej Barczewski, Krzysztof Grajewski, Jarosław Warylewski. Publisher: Warszawa : Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej / pod red. Pawła Chmielnickiego i Anny Dybały. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Encyklopedia samorządu terytorialnego : dla każdego. Cz. 1, Ustrój / red. nauk. Małgorzata Stahl, Barbara Jaworska-Dębska. Publisher: Warszawa : "Difin", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093612] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo samorządu terytorialnego / pod red. Piotra Sitniewskiego ; [aut. poszczeg. rozdz. Agnieszka Brzostek et al.]. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie małopolskim / pod red. Ewy Bogacz-Wojtanowskiej, Grażyny Prawelskiej-Skrzypek. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Kancelaria Zarządu, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz / Wojciech Drobny, Marcin Mazuryk, Piotr Zuzankiewicz. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108338] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Encyklopedia samorządu terytorialnego / pod red. Katarzyny Miaskowskiej-Daszkiewicz, Bogumiła Szmulika. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Prawo do dobrej administracji / [red. nauk. Hanna Machińska]. Publisher: Warszawa : BIRE, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-064232] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej / pod red. Magdaleny Tabernackiej, Renaty Raszewskiej-Skałeckiej ; aut.: Adam Banaszkiewicz [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 września 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustrój samorządu terytorialnego / Zbigniew Bukowski, Tomasz Jędrzejewski, Piotr Rączka. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w prawie polskim / Rafał Budzisz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz : wzory umów i regulaminów / Wojciech Gonet. Edition: Stan prawny na 25 maja 2010 roku (uwzględnia zm. wchodzące w życie 17 lipca 2010 r.).Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Informatyzacja administracji publicznej : nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców / Małgorzata Ganczar. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
V Konkurs miesięcznika Samorząd Terytorialny na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronione w 2007 roku : nagrodzone prace magisterskie : edycja pokonkursowa 2008 / red. tomu Michał Kulesza. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Other title: Konkurs miesięcznika Samorząd Terytorialny na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronione w 2007 roku, 5 | Samorząd Terytorialny : nagrodzone prace magisterskie : edycja pokonkursowa 2008.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Nauka administracji / red. Barbara Kudrycka, B. Guy Peters, Patrycja Joanna Suwaj. Edition: Stan prawny na 1 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080091] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
KSAP XX lat / red. nauk. Henryk Samsonowicz. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-097152] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Praktyka organizowania administracji publicznej / Stanisław Cieślak. Publisher: Warszawa : "Difin", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-080511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Procedura zlecania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym : z wzorcową dokumentacją i przykładem oferty / Izabela Świderek. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Gra o jutro usług publicznych w Polsce / red. nauk. Wiesława Kozek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Teresa Lubińska. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Współczesna administracja publiczna w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne / pod red. Rafała Bruskiego, Jacka Joachimowskiego, Tomasza Kuczura. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Mado, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ewolucja funkcji wojewody jako przedstawiciela Rządu / Jan Majchrowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawa i obowiązki radnego : poradnik na kadencję 2010-1014 / Dorota Bąbiak-Kowalska [et al.]. Publisher: Warszawa : Municipium SA, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Jerzy Pieróg. Edition: 11. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Other title: PrZamPubl : komentarz.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Paweł Bojarski, Wojciech Radecki, Jerzy Rotko. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2011 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji / red. nauk.: Bogdan Dolnicki, Jan Paweł Tarno. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Public relations w sferze publicznej : wizerunek i komunikacja / red. nauk.: Magdalena Tabernacka, Aleksandra Szadok-Bratuń. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-091273] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych / Włodzimierz Dzierżanowski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja rządowa w Polsce / red. nauk. Marek Chmaj ; [poszczególne rozdz. napisali Mariusz Bidziński et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-093429] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).

Powered by Koha