Your search returned 237 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Ludomir Bogacz, Magdalena Łempicka, Grzegorz Pyliński. Edition: Stan prawny na dzień 16 sierpnia 2006 r.Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zakłady administracyjne w Polsce : ustrój wewnętrzny / Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-081423] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych / [wybór i oprac.] Anita Elżanowska, Małgorzata Śledziewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz do nowelizacji / Michał D. Bubnowski. Edition: Stan prawny: 27 października 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych : orzecznictwo / Małgorzata Stręciwilk. Edition: Stan prawny na 12 października 2007 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048131] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej / Michał Bernaczyk. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna - a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie : (doświadczenia i nowe wyzwania) / pod red. Joanny Marszałek-Kawy, Alfreda Lutrzykowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o systemie oświaty : komentarz / Mateusz Pilich. Edition: 2. wyd., stan prawny na 20 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Wojciech Radecki. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 czerwca 2008 r.Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Sprawne państwo : współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna / Anetta Jaxa Dębicka. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja publiczna : wyzwania w dobie integracji europejskiej / red. nauk. Jacek Czaputowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055754] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Historia administracji w Polsce : 1764-1989 / Wojciech Witkowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Historia administracji w Polsce : 1764-1989 : wybór źródeł / Arkadiusz Bereza [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zamówienia sektorowe / Paweł Granecki, Andrzej Panasiuk. Edition: Stan prawny: 31 grudnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Planowanie i finansowanie zamówień publicznych / Ryszard Szostak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Publicus, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Rejestry publiczne : funkcje instytucji / Tomasz Stawecki ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administrcji. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Gwarancje samorządności gminnej w systemie prawnym Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej / Rafał Stasikowski. Publisher: Bydgoszcz ; Katowice : Branta, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-105012] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz / Marek Szydło. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-111663] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Polityka lokalna : właściwości, determinanty, podmioty / pod red. Ewy Ganowicz i Lecha Rubisza. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych w polskim systemie zamówień publicznych / Henryk Zalewski. Publisher: Gdańsk ; Bydgoszcz : Branta, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Patologie w administracji publicznej / red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054806] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Konflikt interesów w administracji publicznej / Patrycja Joanna Suwaj. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w Polsce : wybrane zagadnienia ustroju i działalności / red. nauk. Jolanta Bucińska, Dorota Strus, Roman Stec. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-084813] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w RP / Zbigniew Leoński. Edition: 5. wyd. rozsz. i zaktualizowane, [stan prawny na koniec marca 2006 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: Samorząd terytorialny w Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Paweł Granecki. Edition: Wyd. 2, stan prawny: 20.2.2009 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Budowanie samorządu : wybór tekstów ze "Wspólnoty" 1990-2007 / Michał Kulesza ; [słowo wstępne - Jerzy Stępień]. Publisher: Warszawa : MUNICIPIUM, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Jednostki pomocnicze gminy : omówienie przepisów z uwzględnieniem ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy / Kazimierz Bandarzewski [et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Promocji Powiatu, Miasta i Gminy "Promo", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-054739] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska / Anna Barczak. Publisher: Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Europeizacja administracji publicznej : zbiór studiów / pod red. Ireny Lipowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-077713] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Rozwój instytucjonalny : poradnik dla samorządów terytorialnych / Jarosław Bober [et al. ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji et al.]. Publisher: Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. Other title: Poradnik dla samorządów terytorialnych.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).

Powered by Koha