Your search returned 238 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Samorząd powiatowy w Polsce : założenia i realizacja / Mariusz Wiktor Sienkiewicz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Niezespolona administracja rządowa / Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec (red.) ; [Martin Bożek et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym / Helena Szewczyk. Edition: Stan prawny na 1 marca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-094634] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Udzielanie informacji przez administrację publiczną : (teoria i praktyka) / Grzegorz Rydlewski, Przemysław Szustakiewicz, Katarzyna Golat. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 września 2012.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (2).
Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych / red. Maciej Rudnicki ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Edition: Stan prawny na luty 2012 r.Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi / Jakub Kosowski. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Samorząd terytorialny w Polsce : kształtowanie się i ustrój obecny / pod red. Jacka Dziobek-Romańskiego ; [aut.: Jacek Dziobek-Romański, Agata Barczewska-Dziobek]. Publisher: Sandomierz : Wydawnictwo Armoryka, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Jednostki pomocnicze gminy / Monika Augustyniak. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania / Grzegorz Dostatni. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-086130] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w świetle zmian Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Zbigniew Grzymała [et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
20 lat samorządu terytorialnego w Polsce : sukcesy, porażki, perspektywy / pod red. Katarzyny Mieczkowskiej-Czerniak, Katarzyny Radzik-Maruszak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Other title: Dwadzieścia lat samorządu terytorialnego w Polsce.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo a partycypacja publiczna / pod red. Pauliny Sobiesiak-Penszko. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-089654] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ewaluacja : poradnik dla pracowników administracji publicznej / Stanisław Bienias [et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie dokumentacją w urzędzie : instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce / Andrzej Regliński. Publisher: Wrocław : Presscom, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zamówienia publiczne nie są trudne / Justyna Olszewska-Stompel, Jarosław Rokicki. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Organizacja i funkcjonowanie rady gminy / Monika Augustyniak. Edition: Stan prawny na 1 września 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Komunikowanie lokalne w Polsce : o instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów / Patrycja Szostok, Robert Rajczyk. Publisher: Katowice : Gnome - Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne, 2013. Other title: O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów.Availability: Copies available for loan: [M-091513] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Władza samorządu lokalnego / Ewa J. Nowacka. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-113539] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego : jak działać lepiej, mając mniej? : materiały z konferencji, Warszawa, 10-11 grudnia 2009 / pod red. Witolda Mikułowskiego i Agnieszki Jezierskiej ; [tł Wojciech Gilewski] ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2011. Other title: Défi du développement des ressources humaines de l'État en période de crise économique : comment faire mieux avec moins?.Availability: Copies available for loan: [M-097160] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Warszawski samorząd terytorialny w latach 1990-2002 : geneza, ustrój, idee ustrojowe, aktywność / Stanisław Faliński. Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie : komentarz / Mateusz Pacak, Katarzyna Zmorek. Edition: Stan prawny na 1 maja 2013 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samodzielność gminy w aspekcie oddziaływań nadzorczych / Kamil Sikora ; [Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu]. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Monokratyczne organy jednostek samorządu terytorialnego / Magdalena Gurdek. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo a partycypacja publiczna : bilans monitoringu 2013 / pod red. Małgorzaty Koziarek. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja publiczna / red. nauk. Jerzy Hausner. Edition: Wyd. 2, uaktual., 6 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [2012]. Availability: Copies available for loan: [M-094570] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialnym / Marek Wojciechowski. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Model ustroju samorządu gminnego w wybranych krajach europejskich : prawo samorządu terytorialnego w toku przemian / Katarzyna Płonka-Bielenin, Tomasz Moll ; pod red. Lidii Zacharko. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie informacją publiczną w jednostkach samorządu terytorialnego / Dušan Bogdanov. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 października 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-110233] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).

Powered by Koha