Your search returned 47 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Public relations w administracji publicznej : teoria, praktyka, badania / Zdzisław Knecht. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-008339] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja publiczna / Adam Błaś, Jan Boć, Jan Jeżewski ; pod red. Jana Bocia. Edition: Wyd. 4 uzup.Publisher: [Wrocław] : Kolonia Limited, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-067495] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym / pod red. Alojzego Zalewskiego. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-068413] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarys nauki administracji / Jan Łukasiewicz. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048895] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Gmina w systemie administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec / Marcin Miemiec. Publisher: [Wrocław] : "Kolonia Limited", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-105006] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie jakością w usługach publicznych / Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Fachowe CeDeWu, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049559] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Grzegorz Rydlewski. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-077880] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Funkcja regulacyjna administracji publicznej : studium z zakresu nauki prawa administracyjnego oraz nauki administracji / Rafał Stasikowski. Publisher: Bydgoszcz ; Katowice : Branta , 2009. Availability: Copies available for loan: [M-063730] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo do dobrej administracji / [red. nauk. Hanna Machińska]. Publisher: Warszawa : BIRE, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-064232] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Public Management 2011 : funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. T. 1 / [red. nauk. Jarosław Wołejszo, Arkadiusz Letkiewicz]. Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2011. Other title: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 2 | Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu.Availability: Copies available for loan: [M-081085] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Public Management 2011 : funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. T. 2 / [red. nauk. Jarosław Wołejszo, Arkadiusz Letkiewicz]. Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2011. Other title: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 2 | Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu.Availability: Copies available for loan: [M-081086] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarys nauki administracji / Ernest Knosala. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-080087] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Nauka administracji / red. Barbara Kudrycka, B. Guy Peters, Patrycja Joanna Suwaj. Edition: Stan prawny na 1 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080091] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
KSAP XX lat / red. nauk. Henryk Samsonowicz. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-097152] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
20-lecie KSAP i konferencja NISPAcee / Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, [2010]. Other title: Dwudziestolecie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i konferencja NISPAcee.Availability: Copies available for loan: [M-097153] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Praktyka organizowania administracji publicznej / Stanisław Cieślak. Publisher: Warszawa : "Difin", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-080511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja rządowa w Polsce / red. nauk. Marek Chmaj ; [poszczególne rozdz. napisali Mariusz Bidziński et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-093429] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Planowanie strategiczne : poradnik dla pracowników administracji publicznej / Wojciech Dziemianowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-089712] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Władza samorządu lokalnego / Ewa J. Nowacka. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-113539] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego : jak działać lepiej, mając mniej? : materiały z konferencji, Warszawa, 10-11 grudnia 2009 / pod red. Witolda Mikułowskiego i Agnieszki Jezierskiej ; [tł Wojciech Gilewski] ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2011. Other title: Défi du développement des ressources humaines de l'État en période de crise économique : comment faire mieux avec moins?.Availability: Copies available for loan: [M-097160] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Historia administracji / Tadeusz Maciejewski. Edition: 2. wyd. rozsz. i zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-094583] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Nauka administracji / Zbigniew Leoński. Edition: 6. wyd. uzup. i zaktualizowane, [stan prawny na dzień 20 września 2009 r.] / aktualizację 6 wyd. oprac. Krystyna Wojtczak.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-094580] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Forma dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej / Michał Jachowicz, Mariusz Kotulski. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-113114] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Nauka administracji / Zbigniew Cieślak, Joanna Bukowska, Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak ; redakcja naukowa Zbigniew Cieślak. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-105743] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarys ustroju administracji spraw wewnętrznych w Polsce : przemiany prawno-organizacyjne od połowy XVIII wieku do współczesności / Andrzej Misiuk. Edition: Wydanie II.Publisher: Warszawa : Difin, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Historia administracji / Hubert Izdebski. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Liber, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-014823] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Historia administracji / Grzegorz Górski. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-002951] (5).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Elementy nauki administracji / Ernest Knosala, Lidia Zacharko, Andrzej Matan. Publisher: Wrocław : Kolonia Limited, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-002937] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja publiczna : zagadnienia ogólne / Hubert Izdebski, Michał Kulesza. Edition: Wyd. 3 rozsz.Publisher: Warszawa : "Liber", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049086] (8).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zarządzanie publiczne : w teorii i praktyce polskich organizacji / Barbara Kożuch. Publisher: Warszawa : Placet, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046572] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).

Powered by Koha