Your search returned 113 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Europeizacja administracji publicznej : zbiór studiów / pod red. Ireny Lipowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-077713] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Pojęcie administracji publicznej a "swobodne uznanie" / Marian Zimmermann ; [przedm. Jan Zimmermann]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091051] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Podmioty administrujące / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Maksymilian Cherka [et al.]. Edition: [Stan prawny na 1 stycznia 2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-085900] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (2).
Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności / red. Mirosław Stec, Marek Mączyński. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-082983] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Stosunek służbowy / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Tadeusz Kuczyński, Eliza Mazurczak-Jasińska, Jakub Stelina. Edition: [Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-094199] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce / Eugeniusz Zieliński ; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-099312] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii : analiza prawnoporównawcza / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; autorzy: Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Joanna Jagoda, Anna Łabno, Roman Marchaj, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica, João Caupers, Isabel Celeste Fonseca, Ana Raquel Moniz, António Lorena de Sèves ; [tłumaczenie Anna Sorówka-Łach]. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Other title: Local government in Poland and Portugal : comparative legal analysis.Availability: Copies available for loan: [M-099267] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Współzarządzanie publiczne / redakcja naukowa Stanisław Mazur ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-105199] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (2).
Wzory pism w zamówieniach publicznych / Marek Koleśnikow. Edition: Stan prawny na 9 września 2003 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-055381] (10).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja publiczna : zagadnienia ogólne / Hubert Izdebski, Michał Kulesza. Edition: Wyd. 3 rozsz.Publisher: Warszawa : "Liber", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049086] (8).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawne podstawy działalności kulturalnej / Joanna Hołda, Zbigniew Hołda, Dorota Ostrowska. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-040834] (6).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Polska myśl administracyjna XVIII wieku / Jerzy Malec ; [Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego]. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyzszej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-074867] (8).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (2).
Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne / Andrzej K. Piasecki. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-082359] (9).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Historia administracji i myśli administracyjnej / Jerzy Malec, Dorota Malec. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-100725] (7).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny : podstawy ustroju i działalności / Hubert Izdebski. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-096974] (6).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (2).
Władze publiczne w demokratycznym państwie prawa : prawo - instytucje - zasoby / Tadeusz Biernat. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-099014] (3).
  Copies available for reference: [CZ KA 351/354] (2).
  Checked out (8).
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. Edition: 6. wyd., stan prawny na 1 września 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-102741] (5).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (2).
Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - administracja / [oprac. red.: Halina Baszak-Jaroń, Wojciech Majchrowski] ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002. Other title: Materiały konferencyjne - administracja.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-008184] (18).
  Copies available for reference: [CZ KA 351/354] (2).
Statuty jednostek samorządu terytorialnego : regulacje europejskie i amerykańskie = Local government charters : european and american regulations / pod red. Wiesława Kisiela ; aut. Kazimierz Bandarzewski [et al.]. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Other title: Local government charters : european and american regulations.Availability: Copies available for loan: [M-040862] (16).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Menadżer i polityk : wójt, burmistrz, prezydent miasta / Andrzej K. Piasecki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Profesja, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-041642] (23).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd terytorialny w Polsce : zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł / Izabela Lewandowska-Malec. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-066489] (13).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (2).
  Checked out (2).
Studia z dziejów administracji nowożytnej / Jerzy Malec ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-025047] (48).
  Copies available for reference: [CZ KA 351/354] (2).
Ustrój samorządu terytorialnego III Rzeczypospolitej : zarys wykładu / Izabela Lewandowska-Malec ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2001. Other title: Ustrój samorządu terytorialnego Trzeciej Rzeczypospolitej.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-026234] (66).
  Copies available for reference: [CZ KA 351/354] (2).
  Checked out (1).

Powered by Koha