Your search returned 55 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego / Krzysztof Ślebzak. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Lists:
Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego / Juliusz Duda. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 25 kwietnia 2012 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zabezpieczenia społecznego / Wojciech Maciejko. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2011 r.Publisher: Przemyśl ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa : studium prawnofinansowe / Jacek Wantoch-Rekowski. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Lists:
Prawa socjalne seniorów podróżujących za granicę : poradnik dla osób starszych / [aut. Gertruda Uścińska, Dorota Bieniasz]. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : komentarz / Łukasz Chruściel. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Pomoc społeczna : komentarz / Iwona Sierpowska. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 października 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Orzecznictwo lekarskie dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i wydziałów lekarsko-dentystycznych uniwersytetów medycznych / Anna Wilmowska-Pietruszyńska. Edition: Wydanie 5, dodruk.Publisher: Wrocław : Edra Urban & Partner, © copyright 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Inetta Jędrasik-Jankowska. Edition: 7. wyd., stan prawny na 9 listopada 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Lists:
Specyfika, stanowienie i stosowanie europejskiego prawa socjalnego / Andrzej Marian Świątkowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 1998. Availability: Copies available for loan: [M-047203] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Europejskie prawo ubezpieczeń społecznych / Andrzej Marian Świątkowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-098421] (4).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Konstrukcje prawa emerytalnego / pod red. Teresy Bińczyckiej-Majewskiej. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-056213] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Lists:
Ochrona emerytalnych praw nabytych / Krzysztof Ślebzak. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108390] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Lists:
Instytucje pomocy społecznej / Wojciech Maciejko. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-053304] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne : wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: Wyd. 2, stan prawny: marzec 2009 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-053872] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Zasiłki, renty i emerytury wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: Stan prawny październik 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: Zasiłki, renty i emerytury.Availability: Copies available for loan: [M-053873] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Lists:
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych : komentarz / Kamil Antonów, Marcin Bartnicki, Bartosz Suchacki ; pod red. Kamila Antonowa. Edition: 3. wyd. poszerz. i zaktualizowane, stan prawny na 30 września 2009 r.Publisher: Kraków ; Warszawa : ABC a Wollters Kluwer business, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Lists:
Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej / Karolina Stopka. Publisher: Warszawa : "Difin", 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-063521] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych : komentarz / Daniel Eryk Lach, Sebastian Samol, Krzysztof Ślebzak. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-078536] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Joanna Nowak-Kubiak, Bożena Łukasik. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 30 kwietnia 2010 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. Other title: Ustawa o świadczeniach opieki....Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych : komentarz / Anna Martuszewicz, Katarzyna Piecyk. Edition: Stan prawny na 1 października 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093051] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Pomoc społeczna : procedury i tryb przyznawania świadczeń / Stanisław Nitecki. Edition: Wyd. 3, stan prawny: 1 stycznia 2012 r.Publisher: Wrocław : Gaskor, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-085708] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Pomoc społeczna / wprow. Iwona Sierpowska. Edition: 4. wyd., stan prawny na 1 października 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Pomoc społeczna : wsparcie socjalne / [redaktor merytoryczny: Iwona Sierpowska ; autorzy: Renata Babińska-Górecka, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Stanisław Nitecki, Anna Nowicka-Skóra, Iwona Sierpowska, Sylwia Spurek, Magdalena Wilczek-Karczewska]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Meritum : pomoc społeczna : wsparcie socjalne.Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Europejskie prawo pracy / Andrzej Marian Świątkowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-008530] (7).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).

Powered by Koha