Your search returned 26 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zabezpieczenie społeczne : komentarz / Alina Giżejowska, Andrzej M. Świątkowski. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-113101] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / Kazimierz Jankowiak. Edition: Wyd. 6 zm. i popr., stan prawny: marzec 2005 r.Publisher: Warszawa ; Zielona Góra : "Univers", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047321] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Addendum, obliczenia porównawcze : standardy zabezpieczenia społecznego / Hanna Markowska, Hanna Zalewska, Gertruda Uścińska (red.). Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005. Other title: Standardy zabezpieczenia społecznego.Availability: Copies available for loan: [M-046608] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ubezpieczenia społeczne : zbiór przepisów podstawowych / oprac. Andrzej Czyżowski. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-008317] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Lists:
Konstrukcje prawa emerytalnego / pod red. Teresy Bińczyckiej-Majewskiej. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-056213] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Lists:
Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym / Dorota Karkowska, Arleta Nerka. Edition: Stan prawny na 1 marca 2007 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090722] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia / Michał Żemojda, Anna Płatkowska-Kułaj, Mariusz Kowalski. Edition: Stan prawny na dzień 1 października 2003 r.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046863] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ochrona emerytalnych praw nabytych / Krzysztof Ślebzak. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108390] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Lists:
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych / wybór i oprac. Mirosław Łabanowski, Jacek Wantoch-Rekowski. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108365] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Instytucje pomocy społecznej / Wojciech Maciejko. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-053304] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne : wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: Wyd. 2, stan prawny: marzec 2009 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-053872] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Zasiłki, renty i emerytury wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: Stan prawny październik 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: Zasiłki, renty i emerytury.Availability: Copies available for loan: [M-053873] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Lists:
Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej / Karolina Stopka. Publisher: Warszawa : "Difin", 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-063521] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Prawo socjalne / Wojciech Muszalski. Edition: Wyd. 5 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze PWN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-066041] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych : komentarz / Andrzej Chróścicki. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2010 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108389] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Lists:
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych : komentarz / Daniel Eryk Lach, Sebastian Samol, Krzysztof Ślebzak. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-078536] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego / Radosław Pacud. Edition: Stan prawny na 1 marca 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-094972] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Lists:
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych : komentarz / Anna Martuszewicz, Katarzyna Piecyk. Edition: Stan prawny na 1 października 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093051] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Pomoc społeczna : procedury i tryb przyznawania świadczeń / Stanisław Nitecki. Edition: Wyd. 3, stan prawny: 1 stycznia 2012 r.Publisher: Wrocław : Gaskor, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-085708] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Specyfika, stanowienie i stosowanie europejskiego prawa socjalnego / Andrzej Marian Świątkowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 1998. Availability: Copies available for loan: [M-047203] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Europejskie prawo pracy / Andrzej Marian Świątkowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-008530] (7).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Europejskie prawo ubezpieczeń społecznych / Andrzej Marian Świątkowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-098421] (4).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Prawo zabezpieczenia społecznego / Jan Jończyk. Edition: Wyd. 3 uaktualnione, stan prawny na 1 stycznia 2006 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-056209] (7).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa : komentarz / Agnieszka Rzetecka-Gil. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093974] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ustawa o pomocy społecznej : komentarz / Iwona Sierpowska. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093910] (5).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym / Stanisław Nitecki. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091057] (9).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).

Powered by Koha