Your search returned 19 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Sądownictwo angielskie / Mieczysław Szerer. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1959. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Prawo o ustroju sądów powszechnych : regulamin urzędowania sądów powszechnych / wprow. Tadeusz Ereciński. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 6 sierpnia 2009 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sądownictwo ziemskie w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej / Michał Pawlikowski. Publisher: Strzałków : Michał Pawlikowski, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Józef Iwulski ; pod red. Jacka Gudowskiego. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2002 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-112992] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustrój sądów powszechnych : komentarz / Łucja Korózs, Mariusz Sztorc. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sądy polubowne i mediacje / pod redakcją Jana Olszewskiego ; [aut. Aneta Arkuszewska et al.]. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2008. Other title: Sądy polubowne i mediacja.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zarys metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego / Bogusław Dauter. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sąd arbitrażowy / Tadeusz Ereciński, Karol Weitz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym / pod red. Andrzeja Wróbla ; [autorzy: Adam Bodnar et al.]. Edition: Stan prawny na 1 maja 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 5, Międzynarodowe postępowanie cywilne, sąd polubowny (arbitrażowy) / Tadeusz Ereciński [et al.] ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 lutego 2012 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Other title: KPC Kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed sądem pierwszej instancji / Aneta Łazarska ; słowo wstępne Stanisław Dąbrowski. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Metodyka pracy referendarza sądowego w sądzie powszechnym / Dariusz Kotłowski, Olga Maria Piaskowska, Krzysztof Sadowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Informatyzacja postępowania cywilnego : teoria i praktyka / redaktorzy Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek ; [recenzja naukowa: Agnieszka Góra-Błaszczykowska]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Biała Księga : propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce / redakcja: Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Maciej Zachariasiewicz ; członkowie zespołu: Łukasz Błaszczak, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Rafał Sikorski, Maciej Zachariasiewicz, Karol Zawiślak, Grzegorz Żmij. Publisher: Warszawa [etc.] : Konfederacja Lewiatan : Sąd Arbitrażowy przy Konferencji Lewiatan, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustrój sądów powszechnych : przepisy z wprowadzeniem / Bartłomiej Przymusiński. Edition: Stan prawny na 1 września 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego / Bogusław Dauter. Edition: Wyd. 6, stan prawny na 20 października 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Problem przewlekłości postępowania w demokratycznym państwie prawnym / redakcja naukowa Gudrun Hochmayr, Bernard Łukańko, Maciej Małolepszy. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Polubowne rozstrzyganie sporów / Rafał Golat. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-057656] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym / Łukasz Błaszczak. Edition: [Uwzględniono stan prawny oraz literaturę na dzień 31 maja 2010 r.].Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093956] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).

Powered by Koha