Your search returned 67 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Międzynarodowe postępowanie cywilne / Tadeusz Ereciński, Jan Ciszewski. Edition: Stan prawny, literaturę i publikowane orzecznictwo uwzględniono na koniec maja 1999 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sąd arbitrażowy / Tadeusz Ereciński, Karol Weitz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Przewodnik sądowy po procedurach / Paweł Kamiński. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Informator notariusza 2010 / pod red. Marka Leśniaka. Edition: Stan prawny na dzień 15 marca 2010 r.Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Aplikacja adwokacka, radcowska, notarialna : egzaminy wstępne, testy ministerialne z lat 2008-2011 / [oprac. red. Paweł Wiencek ; oprac. merytoryczne: Michał Kiełb, Sebastian Pietrzyk, Bogusław Gąszcz]. Edition: Stan prawny: maj 2012 r.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Od.Nowa, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Arbitraż i mediacja : księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi / kom. red. Maciej Łaszczuk [et. al]. Publisher: Warszawa : Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Arbitration in Poland / auth. Paweł Pietkiewicz [et al.]. Publisher: Warsaw : Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym : Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej / redakcja Maciej Łaszczuk, Rafał Morek. Publisher: Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, 2016. Other title: Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Mediacja i arbitraż : (art. 183 § 1 - 183 § 15, 1154 - 1217 kpc) : komentarz / Rafał Morek. Edition: Stan prawny: maj 2006.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076018] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu / Maciej Muliński. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-008276] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowania odrębne : komentarz / Bartosz Draniewicz, Łukasz Piebiak. Edition: Stan prawny: 20 marzec 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-005072] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych / pod red. Tadeusza Wiśniewskiego ; aut. Gerard B[i]eniek [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1 lipca 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck ; Kraków : we współpr. z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-051017] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Jurysdykcja krajowa w postępowaniu cywilnym / Karol Weitz. Edition: Stan prawny, literatura i orzecznictwo na dzień 30 czerwca 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Biegły i jego opinia / Stefan Kalinowski. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Wydaw. Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-096911] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych / Aneta Jakubiak-Mirończuk. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
  Checked out (1).
Terminy w polskim procesie cywilnym / Mariusz Sorysz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Układ z Schengen : współpraca policji i organów sprawiedliwości po Maastricht : materiał z seminarium "Układ z Schengen: współpraca policji i organów sprawiedliwości po Maastricht" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Akademię Prawa Europejskiego w Trewirze w dniach 9-10 maja 1996 roku w Łodzi, finansowanego w ramach Programu PHARE/SIERRA / red. nauk. Joanna Beczała ; [ tł. "UeL" - Usługi Lingwistyczne]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-100619] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Lists:
Formalizm postępowania cywilnego / Sławomir Cieślak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048189] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sądownictwo polubowne (arbitraż) / Łukasz Błaszczak, Małgorzata Ludwik. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-076386] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
  Checked out (1).
Sądy polubowne i mediacje / pod redakcją Jana Olszewskiego ; [aut. Aneta Arkuszewska et al.]. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2008. Other title: Sądy polubowne i mediacja.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Europejski Tytuł Egzekucyjny w teorii i praktyce / Michał Arciszewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Marii Jędrzejewskiej oraz z indeksem rzeczowym. Edition: 16. wyd., stan prawny: listopad 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Other title: KPC - kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i płytą CD / Andrzej Zieliński, Marcjusz Szczepański ; red. Andrzej Zieliński. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 1.9.2008r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i płytą CD / Andrzej Zieliński, Marcjusz Szczepański ; red. Andrzej Zieliński. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 1.9.2008r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Aplikacja radcowska : pytania, odpowiedzi, tabele / Mariusz Stepaniuk. Edition: Stan prawny: 31 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych / Dorota Bugajna-Sporczyk [et al.]. Edition: Wyd. 8.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-061157] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej / red. Jacek Gołaczyński ; aut.: Andrzej Adamski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Lists:
Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym / Paweł Grzegorczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091061] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sztuka negocjacji prawniczych / Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-098261] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejskiej / Piotr Brzeziński. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).

Powered by Koha