Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Związanie sądu wydanym orzeczeniem w procesie cywilnym / Ireneusz Kunicki. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Prawo o adwokaturze : komentarz / Zdzisław Krzemiński. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-047044] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : edycja pierwsza / Grzegorz Jędrejek. Edition: Stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: KPC - kodeks postępowania cywilnego | KPC : edycja pierwsza.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : kazusy, orzecznictwo, literatura / Przemysław Kucharski [et al.] ; pod red. naukową Karola Weitza. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i płytą CD / Andrzej Zieliński, Marcjusz Szczepański ; red. Andrzej Zieliński. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 1.9.2008r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i płytą CD / Andrzej Zieliński, Marcjusz Szczepański ; red. Andrzej Zieliński. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 1.9.2008r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia / Lidia Bagińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Czynności decyzyjne sądów w postępowaniu cywilnym / Edyta Gapska. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Serock k. Warszawy 24-26 września 2009 r. / red. nauk. Tadeusz Ereciński, Karol Weitz. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami : przygotowanie do rozprawy / Piotr Borkowski [et al.] ; pod red. Piotra Borkowskiego. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-088713] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające : komentarz / Dariusz Zawistowski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Akty notarialne : komentarz / Aleksander Oleszko. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 grudnia 2014 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu postępowania cywilnego wraz z komentarzami : orzeczenia, ich wykonalność i prawomocność, środki odwoławcze i środki zaskarżenia / Piotr Borkowski, Wiesława Kuberska, Maria Leszczyńska ; pod redakcją Piotra Borkowskiego. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-096751] (1).
  Copies available for reference: [Cz 347.9] (1).
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia / Karol Świtaj. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza : dyscyplinarnej, cywilnej, karnej / Aleksander Oleszko. Edition: Stan prawny na 1 maja 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych : orzecznictwo / Wojciech Marchwicki, Marek Niedużak. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-107214] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
  Checked out (1).
Trybunał Kompetencyjny : Kolegium Kompetencyjne : geneza, działalność, współczesność / Robert Jastrzębski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Apelacja w postępowaniu cywilnym / Małgorzata Manowska. Edition: 4. wyd., stan prawny na 2 listopada 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : orzecznictwo / wprow. Tadeusz Ereciński ; wybór i oprac. Witold Borysiak (red.) [et al.] ; pod kierunkiem Karola Weitza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091257] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami : postępowanie przed sądem pierwszej instancji - rozprawa i postępowanie dowodowe : casebook / Piotr Borkowski [et al.] ; pod red. Wiesławy Kuberskiej. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-093232] (4).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).

Powered by Koha