Your search returned 188 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wzory aktów notarialnych / Edward Janeczko. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz., stan prawny na dzień 15 listopada 1998 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Międzynarodowe postępowanie cywilne / Tadeusz Ereciński, Jan Ciszewski. Edition: Stan prawny, literaturę i publikowane orzecznictwo uwzględniono na koniec maja 1999 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji : komentarz / Andrzej Marciniak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych / Henryk Pietrzkowski. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Notariat Drugiej Rzeczypospolitej / Dorota Malec. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Prawo o ustroju sądów powszechnych : regulamin urzędowania sądów powszechnych / wprow. Tadeusz Ereciński. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 6 sierpnia 2009 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Przewodnik sądowy po procedurach / Paweł Kamiński. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Informator notariusza 2010 / pod red. Marka Leśniaka. Edition: Stan prawny na dzień 15 marca 2010 r.Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Nowelizacja ustawy o prokuraturze : komentarz / Aleksander Herzog. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sądownictwo ziemskie w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej / Michał Pawlikowski. Publisher: Strzałków : Michał Pawlikowski, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Sprawiedliwości, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim / Radosław Giętkowski. Edition: [Stan prawny na dzień 15 V 2013 r.].Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : kazusy / Małgorzata Manowska. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Arbitration in Poland / auth. Paweł Pietkiewicz [et al.]. Publisher: Warsaw : Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Związanie sądu wydanym orzeczeniem w procesie cywilnym / Ireneusz Kunicki. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym : Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej / redakcja Maciej Łaszczuk, Rafał Morek. Publisher: Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, 2016. Other title: Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie, Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych : komentarz / Aleksandra Partyk, Tomasz Partyk. Edition: Stan prawny 27 marca 2014 r.Publisher: Kraków : Drukarnia Eikon Plus, 2014. Other title: Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych : komentarz.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Świadczenie przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Polsce : komentarz / Katarzyna Kłaczyńska, Michał Kłaczyński. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2003 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz do artykułów 506-1217 / aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KPC.Availability: Copies available for loan: [M-046999] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Prawo o adwokaturze : komentarz / Zdzisław Krzemiński. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-047044] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Józef Iwulski ; pod red. Jacka Gudowskiego. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2002 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-112992] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Apelacja, zażalenie, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia : komentarz / Agnieszka Góra-Błaszczykowska. Edition: Stan prawny: marzec 2006.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-051398] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustrój sądów powszechnych : komentarz / Łucja Korózs, Mariusz Sztorc. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Adwokaci w walce o sprawiedliwość. 1 / Czesław Czapliński, Juliusz Bolek. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2004. Other title: Adwokaci.Availability: Copies available for loan: [M-050265] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Mediacja i arbitraż : (art. 183 § 1 - 183 § 15, 1154 - 1217 kpc) : komentarz / Rafał Morek. Edition: Stan prawny: maj 2006.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076018] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu / Maciej Muliński. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-008276] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym / Piotr Pogonowski. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-505 [z indeksem] 14 / aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KPC.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowania odrębne : komentarz / Bartosz Draniewicz, Łukasz Piebiak. Edition: Stan prawny: 20 marzec 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-005072] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne / Piotr Pogonowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-003243] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).

Powered by Koha